Vaalien aikataulu 2023

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

2023 eduskuntavaalit

Huom! Tämän sivun laatiminen on kesken. Satu päivittää loput asap!


Eduskuntavaalien aikataulu:

  • varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023
  • ennakkoäänestys järjestetään 22. – 28.3.2023
  • ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen klo 16:ta
  • ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokasnumerot annetaan torstaina 2.3.2023.

Huom! Ehdokashakemusten on ehdottomasti oltava perillä vaalipiirilautakunnassa 21.2. klo 16 mennessä. Asiakirjoja ei voi toimittaa myöhässä. Jos asiakirjat eivät ole ajoissa perillä, puolue ei voi osallistua vaaleihin kyseisessä vaalipiirissä. Lähettäkää kaikki ehdokaspaperit Sadulle siten, että ne ovat Sadulla viimeistään perjantaina 10.2.


Ajankohta Tapahtuma Vastuu Valmis / hoidettu Linkit Kommentit
 ?.11.2022 Puoluehallituksen tulee päättää kuinka suurta ehdokasmaksua se suosittelee piireille Puoluehallitus  ?  ? Puoluehallitus on aikaisemmin suositellut eduskuntavaalien ehdokasmaksuksi 50 euroa. Piiriyhdistykset päättävät itse perivätkö ehdokasmaksua tai kuinka suuri se on.
 ?.11.2022 Puoluehallituksen tulee päättää pidetäänkö luottamustoimimaksu voimassa vai muutetaanko sitä Puoluehallitus  ?  ?  ?
13.7.2022 - 10.2.2023 Ehdokasvalintakokoukset Piiriyhdistykset  ?  ? Piiri ilmoittaa Sadulle, keitä se ehdottaa ehdokkaiksi
15.8. - 10.2.2023 Ehdokkuuksien vahvistaminen Puoluehallitus  ?  ? Puoluehallitus vahvistaa piirien esittämät ehdokkaat
 ?.11.2022 Piiriyhdistysten vaalivastaavien valinta Piirihallitukset  ?  ? Valitut vaalivastaavat ilmoitetaan Sadulle
 ?.11.2022 Piiriyhdistyksen vaalilautakuntayhteyshenkilöiden valinta Piirihallitukset  ?  ? Valitut vaalilautakuntayhteyshenkilöt ilmoitetaan Sadulle
 ?.11. - 31.12.2022 Vaalitoimikunta- ja -lautakuntapaikat täytetään Piirihallitukset  ?  ? Valinnoista ilmoitetaan kuntien keskusvaalilautakuntiin.
 ?.12.2022 Päätettävä periikö piiriyhdistys (piiriyhdistys- tai vaalipiirikohtaisen) ehdokasmaksun ja jos perii, kuinka suuri se on Piiriyhdistykset  ?  ? Päätöksestä ilmoitetaan Sadulle
10.2.2022 Puoluehallituksen tulee päättää vaalivalvojaisista Puoluehallitus  ?  ?  ?
15.12.2022 Vaaliasiamiesten ja varavaaliasiamiesten valinta viimeistään Puoluehallitus/piiriyhdistys  ?  ?  ?
 ? Vaaliasiamiesilmoitukset vaalipiirilautakuntiin Satu  ?  ? Vaalipiirilautakunnalle ilmoitetaan (esim. sähköpostilla), ketkä ovat vaalipiirin vaaliasiamiehinä. Vaaliasiamiehellä oltava ko. paperilomake mukana 21.2. kun vie vaalipaperit aluevaalilautakuntaan. Joka vaalipiirillä on oma vaalipiirilautakunta.
10.2.2023 Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu) - - - Jos aiot vaihtaa äänestyskuntaa, vaihda ennen tätä
 ?.2.2023 Vaalipiiren kuulutukset - - - Kunkin vaalipiirin vaalipiirilautakunta julkaisee viimeistään ?.2.2023 kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.
 ?.2.2023 Päätökset vaalipiirien vaaliliitoista Piiriyhdistykset tai puoluehallitus  ?  ? Piraattien maksimiehdokaspaikkamäärät ovat pienempiä niillä alueilla, joissa piraatit ovat vaaliliitoissa
12.2.2023 Ehdokasvalintakokoukset oltava viimeistään Piiriyhdistykset  ? Jokaiselta ehdokkaalta tulee olla paperilla ja allekirjoitettuna tämä Lomake Ekv 05 ja se annetaan vaaliasiamiehelle, joka vie sen viimeistään 21.2. vaalipiirilautakunnalle Muistakaa että noin 10.2. viralliset suostumuspaperit on myös oltava oman vaalipiirin vaaliasiamiehellä
5. - 17.2.2023 Vaalijulistepaikkojen ja -palveluiden tiedustelu kunnittain Piirihallitukset tai niiden nimittämät vaalivastaavat  ?  ? Jokaiselta kunnalta on erikseen tiedusteltava, mikäli se ei ole jo tiedottanut esim. meilillä: 1) kuinka monta julistepaikkaa on (telineiden määrä ei riitä), pitääkö ne varata ja jos pitää, niin miten; 2) tarvitseeko puolue omat taustalevyt telineisiin ja jos tarvitsee, niin minkä kokoiset; 3) minkä kokoinen julisteen tulee olla - ja kuin suuri telineen näkyvillä oleva aukko pienimmillään on; 4) jos kunta järjestää julisteiden paikalleen viemisen ja huollon, niin minne ja mihin mennessä julisteet pitää toimittaa kunnalle sekä kuinka monta varakappaletta tarvitaan; 5) pitääkö puolueen kerätä julisteet pois vaalien jälkeen
21.2.2023 Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä Vaaliasiamiehet ja/tai varavaaliasiamiehet  ?  ? Vaalipiirien kaikki ehdokas- ym. paperit viedään kunkin vaalipiirien omalle vaalipiirilautakunnalle.
15.2.2023 Ehdokaskuvaukset järjestettävä viimeistään Piirihallitukset tai niiden nimittämät vaalivastaavat  ?  ? Ehdokaskuvat lähetetään heti graafikolle. Huom! Ehdokaskuvia ei tarvita, jos päätetään luopua kuvista julisteissa
17.2.2023 Vaalijulisteiden tarve ilmoitettava kunnittain viimeistään Piirihallitukset tai niiden nimittämät vaalivastaavat  ?  ? Kuinka monta vaalijulistetta tarvitaan mihinkin kuntaan? Halutaanko joka kuntaan julisteet, joissa ehdokkaiden kuvat vai kelpaako jonnekin yleisjuliste? Julistetarve ilmoitetaan Sadulle
20.2.2023 Vaalijulisteet oltava ehdokasnumeroita lukuunottamatta valmiina viimeistään Graafikko  ?  ?  ?
2.3.2023 Ehdokasasettelun vahvistaminen (saadaan ehdokasnumerot → vaalijulisteet painoon) Graafikko & taloudenhoitaja & Satu  ?  ? Julisteet eivät saa myöhästyä kuntien asettamista määräajoista. Tulee halvemmaksi tilata julisteet heti, kun ehdokaspaperit on viety. Silloin pitää jättää ehdokasnumerot pois julisteista.
3.3.2023 Vaalirahoituksen ennakkoilmoitukset Ehdokkaat  ? https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/ Kaikki ehdokkaat antavat ripeästi ennakkoilmoituksensa (vaikka vaalirahaa olisi ollut nolla euroa). Sisään kirjaudutaan pankkitunnuksilla.
15.3.2023 Kuntien ulkomainonta alkaa - vaalijulisteet oltava telineissä - - - Julisteet toimitettava etukäteen kunnan palveluun (jos kunta järjestää sellaisen). Jos piiri hoitaa julisteet telineisiin, niiden ei tarvitse olla yhtenä iltana kaikkialla paikallaan.
16.2.2023 Puoluejohtajatentti ylellä klo 21 Pekka Mustonen - - -
22. – 25.3.2023 Ennakkoäänestys ulkomailla - - - -
22. – 28.3.2023 Ennakkoäänestys kotimaassa - - - Vaalitoimikunnat toimivat tänä aikana. Vaalilautakuntalaisten kannattaa äänestää ennakkoon.
2.4.2023 Vaalipäivä - - - Äänestyspäivä. Vaalilautakunnat ovat äänestyspaikoilla.
2.4.2023 Vaalivalvojaiset  ?  ?  ? -
3.4.2023 Vaalijulisteiden poiskerääminen  ?  ? Vaalijulisteet kerätään pois telineistä niissä kunnissa, joissa se kuuluu julisteita asettaneiden tehtäviin -
5.4.2023 Tulosten vahvistaminen - - https://tulospalvelu.vaalit.fi/  ?