Vaaliasiakirjat 2022

PiraattiWikistä
(Ohjattu sivulta Vaaliasiakirjat)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ehdokasasettelua varten tarvitaan vino pino asiakirjoja. Tälle sivulle on koottuna kaikki kuntavaalien 2021 asiakirjatiedot.

Piraattipuolueen oma ehdokasasettelu

Puolueen lomake ehdokkaalle

Puolueella on oma lomake, joka jokaisen ehdokkaan tulee täyttää ja allekirjoittaa. Lomake palautetaan sen piirin hallitukselle, jonka alueella ehdokas on ehdolla.

Kuten lomakkeen otsikossa "Esitys Piraattipuolueen ehdokkaaksi 2022 aluevaaleihin" jo lukee, paperi toimii samalla ehdokkaan esittämispaperina. Jonkun piirin jäsenistä tulee esittää paperissa mainittua henkilöä ehdokkaaksi, sillä muutoin ei voi ehdokkaaksi päästä. Itseään ei voi esittää.

Lomakkeesta täytetään yleensä kaksi ensimmäistä sivua, mutta JOS ehdokkaksi pyrkivä ei ole ilmoittautunut nettilomakkeella, hänen tulee täyttää tämän lomakkeen kolmaskin sivu, jossa kysellään mm. yhteystietoja.

Virallinen ehdokasasettelu

Virallinen lomake ehdokkaalle

Jotta pääsee virallisesti puolueen ehdokaslistalle, pitää ehdokkaaksi hyväksymisen jälkeen täyttää tämä virallinen lomake ja toimittaa se oman piiriyhdistyksen kautta tai suoraan oman hyvinvointialueen (piraattien) vaaliasiamiehelle.

Eli jos olet menossa vaikkapa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella piraattien ehdokaslistalle:

  1. odota että ehdokkuutesi on Hämeen piiriyhdistyksen kokouksessa vahvistettu,
  2. täytä lomake ja allekirjoita se,
  3. postita tai vie lomake Hämeen piiriyhdistykselle TAI suoraan Päijät-Hämeen vaaliasiamiehelle, jos sellainen on jo tiedossa.

Huom! Lomake pitää olla perillä joulukuun 10. päivään mennessä. Jos lomake myöhästyy, ehdokkuutesi peruuntuu.

Piirien huolehdittavat lomakkeet

  1. Ilmoitus puolueen jäseniä hyvinvointialueella edustavasta yhdistyksestä kannattaa pyytää puoluesihteeriltä heti, kun on tiedossa, että hyvinvointialueelle on tulossa ensimmäinen ehdokas. Jokaiselle hyvinvointialueelle, johon asetamme ehdokkaita, tarvitaan siis oma lomake. Tämän lomakkeen allekirjoittaa puolueen puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista tai puoluesihteeri ja taloudenhoitaja yhdessä. Lomakkeeseen tarvitaan tieto piiriyhdistyksen nimestä sellaisessa muodossa kuin se on rekisteriin ilmoitettu (näkyy yhdistyksen säännöistä ja yhdistysrekisteristä) sekä sen henkilön yhteystiedot, joka vastaa ehdokasasettelusta piirissä. Puoluesihteeri Satu Immonen täyttää, tulostaa, allekirjoituttaa ja postittaa piirille tämän lomakkeen.
  2. Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja kannattaa täyttää aina heti, kun kohdan 1. paperi on saatu ja piiriyhdistys on valinnut vaaliasiamiehen ja varavaaliasiamiehen hyvinvointialueen ehdokasasettelua varten. Lomakkeeseen laitetaan kahteen kohtaan piiriyhdistyksen nimi sellaisessa muodossa kuin se on rekisterissä (näkyy yhdistyksen säännöistä ja yhdistysrekisteristä). Lomakkeen allekirjoittaa piiriyhdistyksen puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista (jos piiriyhdistyksen säännöissä on toisin mainittu nimenkirjoitusoikeudesta, niin mennään sääntöjen mukaan). Lomake täytetään kutakin hyvinvointialuetta varten erikseen.
  3. Puolueen ehdokashakemus -lomake voidaan täyttää siinä vaiheessa, kun kohdat 1 ja 2 ovat valmiina. Huom! Vaaliliittokohtaan ei kuitenkaan voi laittaa ruksia ennen kuin vaaliliitot ovat varmistuneet. Tämän paperin täyttää ja allekirjoittaa vaaliasiamies tai varavaaliasiamies. Lomake täytetään kutakin kuntaa varten erikseen. Yhdistyksen nimi tulee olla siinä muodossa kuin se on rekisteriin ilmoitettu (näkyy yhdistyksen säännöistä).
  4. Ylempänä mainitut ehdokkaiden viralliset suostumuslomakkeet. Tarkistakaa, että kaikissa on ehdokkaan allekirjoitus.
  5. Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi -lomake täytetään siinä vaiheessa, kun kaikki hyvinvointialueelle asetettavat ehdokkaamme ovat selvillä. Yleensä ehdokkaat laitetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Titteleiden kanssa tulee olla tarkkana, sillä niitä hyväksytään kultakin ehdokkaalta vain kaksi, ja niiden pitää olla asiallisia (esim. ei kapinakenraaleita eikä itseoppineita filosofeja). Jos keskusvaalilautakunta ei hyväksy jotakin titteliä, vaaliasiamiehen tulee piirinsä ja ehdokkaan kanssa selvittää, mitä ehdotetaan tilalle. Aika yleistä on, ettei uudentyyppisiä vieraskielisiä nimikkeitä hyväksytä (mutta esim. jo vakiintunut freelacer tulee hyväksyä). Tyhjäksi jääneitä sivuja ei palauteta eikä lasketa lomakkeen kokonaissivumäärään mukaan.
  6. Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta laaditaan yhtä monena kappaleena kuin vaaliliitossa on puolueita, yksi kutakin puoluetta varten. Ja tämä kaikki jälleen joka hyvinvointialueella erikseen. Tätä ei voi laatia ennen kuin kohdat 1 ja 2 ovat valmiina. Vaaliliittoja koskevat neuvottelut voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen yhdenkään lomakkeen laatimista. Tämän lomakkeen allekirjoittaa vaaliasiamies tai hänen varamiehensä. Päätökset vaaliliitoista tekee kuitenkin piiriyhdistys, ei vaaliasiamies.