Vaaliasiamies 2022

Kohteesta PiraattiWiki
(Ohjattu sivulta Vaaliasiamies)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

2021 kuntavaalit

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita kuntaan asettavalla puolueella tulee olla kunnassa vaaliasiamies ja jokaisella vaaliasiamiehellä varamies. Tehtävästä ei makseta palkkiota. Heidät valitsee piiriyhdistys. Tehtäviin valittavien tulee pystyä viemään virka-aikana vaaliasiakirjat keskusvaalilautakuntaan.

Ehdokas voi toimia vaaliasiamiehenä tai hänen varamiehenään. Heidän ei tarvitse olla puolueen jäseniä eikä tarvitse olla ko. kunnan asukaskaan. Puolueen vaaliasiamies (tai vara-) ei saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaaliasiamiehenä. Puolueen vaaliasiamies (tai vara-) ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Piiriyhdistyksen tulee ilmoittaa puoluehallitukselle valitsemansa vaaliasiamiehet.

Ehdokashakemuksen jättäminen

Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta määrää viimeistään 48. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Kunnan keskusvaalilautakunnan on annettava kuulutus 1.3. mennessä. Kuulutus on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille, joten vaaliasiamiehet on hyvä ilmoittaa kunnalle ennen tätä.

Puolueen vaaliasiamiehen/varan on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3. ennen kello 16. Tarkemmat kuntakohtaiset ohjeet ovat kunkin kunnan kuulutuksessa. Jos piiri ei saa kuulutusta, sitä pitää kysyä kunnan keskusvaalilautakunnalta.

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä (vaaliasiamiehen tarkistuslista)

  1. Lomake Kuv 01 - Ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä: Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen (puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista) antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa.
  2. Lomake Kuv 02 - Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja: Puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja.
  3. Lomake Kuv 03 - Puolueen ehdokashakemus: Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.
  4. Lomakkeet Kuv 05 - Puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus: Kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja henkilötunnuksella varustettu suostumus puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei ole suostunut toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Näitä papereita on siis yhtä monta kuin ehdokkaitamme on.
  5. Lomake Kuv 04 - Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi: Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Listassa on oltava ehdokkaiden henkilötunnukset mukana, mutta ne eivät tule julkisuuteen.
  6. Lomake Kuv 06 - Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta: Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolueiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa. Jos tällainen liittopaperi laaditaan, puolueen ehdokashakemukseen, lomakkeeseen Kuv 03, on laitettava rasti vaaliliiton kohdalle. Jos kunnassa ei ole vaaliliittoja, tämä lomake on tarpeeton.

Ehdokashakemuksen jättämisen jälkeen

Tulossa


Aluevaaliohjeiden kaikki osiot