Vaaliasiamies 2022

Kohteesta PiraattiWiki
(Ohjattu sivulta Vaaliasiamies)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

2022 aluevaalit

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita alueelle asettavalla puolueella tulee olla alueellaa vaaliasiamies ja jokaisella vaaliasiamiehellä varamies. Tehtävästä ei makseta palkkiota. Heidät valitsee piiriyhdistys. Tehtäviin valittavien tulee pystyä viemään virka-aikana vaaliasiakirjat keskusvaalilautakuntaan.

Ehdokas voi toimia vaaliasiamiehenä tai hänen varamiehenään. Heidän ei tarvitse olla puolueen jäseniä eikä tarvitse olla ko. alueen asukaskaan. Puolueen vaaliasiamies (tai vara-) ei saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaaliasiamiehenä. Puolueen vaaliasiamies (tai vara-) ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan tai aluevaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Piiriyhdistyksen tulee ilmoittaa puoluehallitukselle valitsemansa vaaliasiamiehet.

Ehdokashakemuksen jättäminen

Kunkin alueen aluevaalilautakunta määrää viimeistään 48. päivänä ennen aluevaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Aluevaalilautakunnan on annettava kuulutus 7.12. mennessä. Kuulutus on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille, joten vaaliasiamiehet on hyvä ilmoittaa kunnalle ennen tätä.

Puolueen vaaliasiamiehen/varan on annettava ehdokashakemus aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12. ennen kello 16. Tarkemmat aluekohtaiset ohjeet ovat kunkin alueen kuulutuksessa. Jos piiri ei saa kuulutusta, sitä pitää kysyä alueen aluevaalilautakunnalta.

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä (vaaliasiamiehen tarkistuslista)

  1. Lomake Aluev 01 - Ilmoitus puolueen jäseniä hyvinvointialueella edustavasta yhdistyksestä: Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen (puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista) antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä hyvinvointialueella. Puolue postittaa kyseiset lomakkeet täytettyinä ja allekirjoitettuina vaaliasiamiehille. (Marek allekirjoittaa parhaillaan näitä papereita ja postittaa pian vaaliasiamiehille, pl. Pirkanmaa, jonka Juho hoitaa.)
  2. Lomake Aluev 02 - Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja: Puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja. Tässä tulee olla piiriyhdistyksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan allekirjoitus. Puoluesihteeri avustaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä tai lähettää piirin puheenjohtajalle valmiiksi täytetyn lomakkeen allekirjoitettavaksi.
  3. Lomake Aluev 03 - Puolueen ehdokashakemus: Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.
  4. Lomakkeet Aluev 05 - Puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus: Kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja henkilötunnuksella varustettu suostumus puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei ole suostunut toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. Näitä papereita on siis yhtä monta kuin ehdokkaitamme on.
  5. Lomake Aluev 04 - Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi: Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Listassa on oltava ehdokkaiden henkilötunnukset mukana, mutta ne eivät tule julkisuuteen.
  6. Lomake Aluev 06 - Ilmoitus puolueiden vaaliliitosta: Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolueiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. Näitä papereita on oltava yhtä monta kuin vaaliliitossa on puolueita - kullekin puolueelle oma paperi. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa. Jos tällainen liittopaperi laaditaan, puolueen ehdokashakemukseen, lomakkeeseen Aluev 03, on laitettava rasti vaaliliiton kohdalle. Jos alueella ei ole vaaliliittoja, tämä lomake on tarpeeton.

Ehdokashakemuksen jättämisen jälkeen

Tulossa


Aluevaaliohjeiden kaikki osiot