Syyskokous 2010

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Piraattipuolue r.p.:n syyskokous marraskuussa 2010

Piraattipuolueen kaikille jäsenille avoin syyskokous kutsuttiin koolle lauantaiksi 28.11.2010 kello 13.00 Espooseen Entressen kirjaston Siniseen huoneeseen, osoitteeseen Siltakatu 11, Espoo.

Pöytäkirja (PDF)

Piraattipuolue r.p.

Syyskokous

Aika: 28.11.2010 kello 13.00

Paikka: Entressen kirjasto, Sininen huone, Siltakatu 11, Espoo

1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.41.

2. Kokouksen järjestäytyminen

 • 2.1. Kokouksen puheenjohtaja
  • Puheenjohtajaksi valittiin Pasi Palmulehto.
 • 2.2. Kokouksen sihteeri
  • Sihteeriksi valittiin Harri Kivistö.
 • 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
  • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Hautakangas ja Joonas Mäkinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

 • Esityslistan kohta 9., "Talousarvio vuodelle 2010" muutettiin muotoon "Talousarvio vuodelle 2011". Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Katsaus puolueen toimintaan ja ajankohtaisiin asioihin

 • Puheenjohtaja kertoi puolueen toiminnasta seuraavaa:
  • Piiriyhdistykset ovat lähteneet toimimaan aktiivisesti ja suurin osa puolueen toiminnasta on ollut piirikohtaisia asioita.
  • Pääkaupunkiseudulla järjestettiin onnistunut tietoyhteiskuntaseminaari.
  • Rahankeruu on kehittynyt; on otettu käyttöön tekstiviestilahjoitukset sekä ostapiraatti.fi-sivusto.
  • Livesivusto live.piraattipuolue.fi (yhteisöllisten verkkopalveluiden sekä blogien seurantaan keskittyvä verkkopalvelu) otettu käyttöön parantamaan sisäistä tiedonkulkua.
  • Täysi ehdokaslista eduskuntavaaleihin on jo vahvistettu Helsingin vaalipiirissä. Muissakin piireissä on hyväksytty ehdokkaita piiritasolla.
  • Verkkokauppaan tullut lisää tuotteita.
 • Käytiin läpi annettuja lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita.
 • Suunnitellaan kaavailtuun varoituskirjelakiin vastaavaa toimintaa, esimerkiksi mielenosoitus.

6. Puolueen sääntöjen muuttaminen

 • Hyväksyttiin esitetty säännönmuutos etäosallistumisen mahdollistamiseksi puoluekokouksissa muutettuna siten, että tekstistä poistettiin sanat "postitse taikka" sekä "tai ennen kokousta".

7. Tilintarkastajien valitseminen

 • Valittiin esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi Plusaudit Oy ja varatilintarkastajaksi Jyrki Koivunen.

8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

 • Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2011 muutettuna siten, että kohdasta 3.1 poistettiin selvyyden vuoksi sana ”sille”.

9. Talousarvio vuodelle 2011

 • Hyväksyttiin esitetty talousarvio vuodelle 2011 muutettuna siten, että poistettiin kohta "Puhelinliittymät" ja lisättiin tästä jäävä sadan euron summa kohtaan "Vaalijulisteet".

10. Vaaliohjelman muuttaminen

 • Lisättiin uudeksi kohdaksi osion "Patentit" alle tavoite patenttijärjestelmän keksinnöllisyysvaatimuksen parantamiseksi, patenttien haun nopeuttamiseksi sekä triviaalien patenttien hyväksymisen estämiseksi.
 • Poistettiin kohta 8 ("Internet on perusoikeus").
 • Lisättiin kohtaan 3 tavoite aloittaa suoja-aikojen asteittainen lyhentäminen vaalikauden aikana.
 • Lisättiin uusi kohta osion ”Yksityisyys” alle: "Telepakkokeinoja ei tule laajentaa."
 • Lisättiin uusi kohta osion ”Sananvapaus” alle: "Rikoslain 17 luvun 18 §:n 1 momentin 2 kohtaa on muutettava siten, ettei se koske vapaaehtoista toimintaa."

11. Kokousaloitteiden käsitteleminen

 • Kokousaloite Piraattipuolueen kannanotoksi isyysoikeuden puolesta hyväksyttiin muutettuna siten, että Aleksis Kiveä ja Seitsemää veljestä koskeva esimerkki muutettiin koskemaan Väinö Linnaa ja Tuntematonta sotilasta.

12. Muut esille tulevat asiat

 • Keskusteltiin SETA:n tuoreesta vaaliohjelmasta, joidenkin piraattiehdokkaiden siihen liittyvistä kannoista, sekä mahdollisesta julkilausumasta.

13. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.


Materiaalia

Riittävästi kannatusta saaneet aloitteet