Puoluekokous lokakuussa 2008

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Piraattipuolue ry:n ylimääräinen kokous Jyväskylässä 18.10.2008

Piraattipuolueen kaikille jäsenille avoin yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle 18.10.2008 Jyväskylän Kaupunginkirjaston kokoussaliin kello 14-19, osoite Vapaudenkatu 39–41. Kokoukseen saapujilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen, sillä varaamiemme tilojen koko pitää olla ennalta tiedossa. Ilmoittautumisaika on kaksi viikkoa ja ilmoittautuminen tapahtuu vastaamalla tähän sähköpostiin omalla nimellään tai myöhemmin Piraattipuolueen sivuston kautta.

Kokoukseen saa osallistua jokainen Piraattipuolueen jäsen. Kokouksen päätarkoitukset ovat mm. tilintarkastusyhteisön valinta, eurovaalikampanjoinnin suunnittelu sekä keskustelu siitä millä tavoin yhdistykselle aiotaan hankkia toimintavaroja. Kokouskutsussa mainitut sääntöuudistukset saatetaan toteuttaa myös pienemmässä mittakaavassa, sillä kesken kannattajakorttien keräämisen ei sääntöihin voi tehdä puolueen toiminnan sisältöä muuttavia uudistuksia. Asia kuitenkin varmistetaan vielä ennen kokousta ja uudistukset tehdään sallittujen rajojen mukaan. Toivon mukaan keskustelunaiheena on myös valmiiksi saatu kannattajakorttikampanja ja miten kampanja saatiin valmiiksi.

Esityslista

Täydellinen esityslista pdf-muodossa.

Esityslistan tiivistelmä:

Piraattipuolue ry

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika: 18.10.2008 kello 14.00

Paikka: Jyväskylän kaupungin pääkirjasto, Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

  • 2.1. Kokouksen puheenjohtaja
  • 2.2. Kokouksen sihteeri
  • 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Puolueen tilannekatsaus

6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitseminen

7. Sääntömuutosten käsittely

8. Varainhankinnan toimintatavat ja laajuus

9. Europarlamenttivaalikampanjan ja muun tulevan toiminnan suunnittelu

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Muutosesitykset yhdistyksen sääntöihin

Piraattipuolue ry:n hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöihin tehdään seuraavat muutokset. Lisäksi hallitus esittää, että kokouksen mahdollisesti hyväksymät yhdistyksen sääntöjen muutokset tulisivat voimaan vasta kun Piraattipuolue ry on merkitty puoluerekisteriin ja sääntömuutokset on puoluelain (10/1969) 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla merkitty puoluerekisteriin.

6 § Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu valitut puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtajaa ja 2–20 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-10 varajäsentä. – –

9 § Yhdistyksen kokoukset –– Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään helmi-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. ––

11 § Kokoukset –– 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita –– 8. valitaan joka toinen vuosi tässä järjestyksessä:

  • hallituksen puheenjohtaja
  • 1-2 hallituksen varapuheenjohtajaa
  • hallituksen muut varsinaiset jäsenet
  • hallituksen varajäsenet – –

21 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen –– [Poistetaan seuraava kohta:] Poikkeuksena vaaditulle kolme neljäsosan enemmistölle, ensimmäisessä yhdistyksen rekisteröinnin jälkeisessä yhdistyksen kokouksessa riittää sääntöjen muuttamiseen yksinkertainen äänienemmistö. ––