Piraattinuorten halko 7.9.2009

PiraattiWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokoussihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Uusien jäsenten hyväksyminen
 7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus
  • Hallituksen kokous 13.8.2009
  • Hallituksen kokous 24.8.2009
  • Vanhan hallituksen kokous 30.8.2009
  • Yhdistyksen ylimääräinen kokous 30.8.2009 http://pastebin.com/m6102dc74
  • Uuden hallituksen kokous 30.8.2009
 8. Tulevat tapahtumat
  1. Kuntamarkkinat 9. - 10.9.2009 http://www.kuntamarkkinat.fi/?sc=2854&sid=76016137
  2. Freedom not Fear 12.9.2009 http://freedomnotfear.com/
  3. Talk Like a Pirate Day 19.9.2009 http://www.talklikeapirate.com/
  4. Muita tapahtumia
 9. Syyskauden liikuntaprojektit
 10. Japani/animekerho alulle ennen Tsukiconia (17.10.)
 11. Seuraava kokous
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Hyväksytty 21.9.2009.

PÖYTÄKIRJA
Piraattinuoret ry
Hallituksen kokous

Aika: 7.9.2009 kello 18.30
Paikka: #hallituskokous, PirateNet-IRC-verkko

Läsnä:

Lari Yltiö (pj)
Aleksi Hankalahti
Tero Inha
Joonas Mäkinen (saapui klo 18.52)
Riku-Juhani Niemelä
Dorrit Näsi
Matias Pajulahti
Inka Salminen (saapui klo 19.19)
Jannica Sorsa
Lotta Söderholm
Ari Vaarnas
Tero Keinänen (sihteeri)

Varajäsenet: 
Mia-Pia Asomäki (saapui klo 19.58)
Kalle Hietaranta
Ukko-Pekka Itäpelto
Fredrik Kindstedt


* 1. Kokouksen avaaminen
  Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.32.
  
* 2. Kokoussihteerin valinta
  Valittiin kokouksen sihteeriksi Tero Keinänen.
  
* 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  
* 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
  Poistettiin kohta "Yhdistyksen ylimääräinen kokous 30.8.2009 http://pastebin.com/m6102dc74"
  
* 5. Ilmoitusasiat
  Lari Yltiö ilmoitti, että hakemus Allianssi ry:n jäsenjärjestöksi on jätetty.
  
* 6. Uusien jäsenten hyväksyminen
  Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. (Liite 1, salainen)
  
* 7. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus

  o Hyväksyttiin 13.8.2009 ja 24.8.2009 pidettyjen vanhan hallituksen kokouksien pöytäkirjat. 
    http://wiki.piraattipuolue.fi/images/c/c4/Piraattinuoret_hallituskokous7.pdf
    https://wiki.piraattipuolue.fi/Piraattinuorten_halko_24.8.2009%2C_p%C3%B6yt%C3%A4kirja
    
  o Hyväksyttiin 30.8.2009 pidetyn uuden hallituksen kokouksen pöytäkirja.
    https://wiki.piraattipuolue.fi/Piraattinuorten_halko_30.8.2009%2C_p%C3%B6yt%C3%A4kirja
    
  o 30.8.2009 pidetyn vanhan hallituksen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirretään 
   seuraavaan hallituksen kokoukseen

* 8. Tulevat tapahtumat

  o 8.1 Kuntamarkkinat 9. - 10.9.2009 http://www.kuntamarkkinat.fi/?sc=2854&sid=76016137
    Piraattinuoret ei virallisesti osallistu tapahtumaan. Aktiiveja osallistuu tapahtumaan itsenäisesti.
    
  o 8.2 Freedom not Fear 12.9.2009 http://freedomnotfear.com/
    Osallistutaan tapahtumaan wikissä olevan suunnitelman mukaisesti (http://wiki.piraattipuolue.fi/Freedom_not_fear_2009#ohjelma)
    
  o 8.3 Talk Like a Pirate Day 19.9.2009 http://www.talklikeapirate.com/
    Päätettiin, että tilojen hankintaa tapahtumaa varten Helsingissä selvittää Lotta Söderholm ja Turussa Matias Pajulahti.

  o 8.4 Muita tapahtumia 
    Piraattinuorten Animeklubi pyrkii osallistumaan Helsingin Sarjakuvafestivaaleille.
  
* 9. Syyskauden liikuntaprojektit
  Päätettiin, että hallituksen jäsenet ottavat kukin jonkin lajin vastuulleen. Pyritään myös lisäämään lajien määrää.

* 10. Japani/animekerho alulle ennen Tsukiconia (17.10.) 
  Päätettiin perustaa Piraattinuorten virallinen Animekerho, jonka suunnittelua jatketaan myöhemmin.

* 11. Seuraava kokous
  Seuraava hallituksen kokous pidetään 21.9.2009 kello 18.30.

* 12. Muut esille tulevat asiat
  Flyereiden painattamiseen varattiin 100 euroa, hankinnasta vastaa Lotta Söderholm.

* 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16.