Piraattinuorten halko 14.12.2009

PiraattiWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokoussihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Paikallisjaostojen tilanne
 7. Miten hoitaa IT-tehtävien delegoiminen/luottamustehtävät
 8. Aiempien kokousten pöytäkirjojen tarkastus ja hyväksyminen
  1. Piraattinuorten_halko_16.11.2009 (oli vain 5 hallituksen jäsentä paikalla. miten toimitaan varajäsenien kanssa?)
  2. Piraattinuorten_halko_30.11.2009
 9. Jäsenyyden yläikäraja, vanhenneiden jäsenten erottaminen
  1. Pitäisikö vaihtaa sääntöjä ikärajasta?
  2. Miten toimitaan erottamisen kanssa. Otetaanko Ruotsista mallia?
 10. Uusien jäsenten hyväksyminen
 11. Seuraava kokous
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA
Piraattinuorten hallituksen kokous 14.12.2009
Aika: maanantaina 14. joulukuuta 2009 kello 18.30.
Paikka: #hallituskokous-kanava PirateNetissä.

Läsnä: 
  Hallituksen varsinaiset jäsenet:
  
  Lari Yltiö (puheenjohtaja)
  Aleksi Hankalahti
  Joonas Mäkinen (saapui kohdan 7 käsittelyn aikana)
  Dorrit Näsi
  Matias Pajulahti (lähti kohdan 10 käsittelyn aikana)
  Ari Vaarnas
  Tero Keinänen (sihteeri)
  	
  Ei päätösvaltaisia varajäseniä.


1. Kokouksen avaus

   Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.33.

2. Kokoussihteerin valinta

   Valittiin tehtävään Tero Keinänen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

   Timi Wahalahdelle annettiin puheoikeus.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

   Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

   Matias Pajulahti ilmoitti, että Salosta löytyy tilat n. 50 hengen
   bileiden järjestämiseen.

6. Paikallisjaostojen tilanne

   Paikallisjaostojen tilanteeseen palataan vuoden 2010 ensimmäisessä
   kokouksessa.

7. Miten hoitaa IT-tehtävien delegoiminen/luottamustehtävät

   Valittiin Timi Wahalahti vara-it-vastaavaksi toimimaan varsinaisen 
   it-vastaavan alaisuudessa. Päätettiin myös, että oikeuksien myöntämisestä
   järjestelmiin päättää hallitus. IT-vastaava voi kuitenkin harkintansa 
   mukaan jakaa toimittajan oikeuksia piraattinuoret.fi-sivustolle.

8. Aiempien kokousten pöytäkirjojen tarkastus ja hyväksyminen

8.1 Hallituksen kokous 16.11.2009 (oli vain 5 hallituksen jäsentä paikalla. 
  miten toimitaan varajäsenien kanssa?)

   Säännöistä on vielä epäselvyyttä, joten hyväksyminen siirrettiin seuraavaan
   kokoukseen.

8.2. Hallituksen kokous 30.11.2009

   Hyväksyttiin 30.11.2009 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

9 Jäsenyyden yläikäraja, vanhenneiden jäsenten erottaminen

9.1. Pitäisikö vaihtaa sääntöjä ikärajasta?

   Päätettiin, että sääntömuutokselle ei ole tarvetta.

9.2. Miten toimitaan erottamisen kanssa. Otetaanko Ruotsista mallia?

   Päätettiin, että vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 
   erotetaan kaikki edellisen vuoden aikana 29 vuotta täyttäneet jäsenet.

10. Uusien jäsenten hyväksyminen

   Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä.

11. Seuraava kokous

   Seuraava hallituksen kokous pidetään 28.12.2009 kello 18.30.

12. Muut esille tulevat asiat

   Joonas Mäkisen ehdotuksesta tehdään lehdistötiedoite liittyen koulu-
   urkintaan.

13. Kokouksen päättäminen

   Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.18.