Piraattinuorten halko 1.5.2010

PiraattiWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokoussihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen
 7. Vuosikokouksen esityslista
 8. Toimintakertomus 2009
 9. Toimintasuunnitelma 2010
 10. Tulo- ja menoarvio 2010
 11. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus
 12. Seuraava kokous
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen


Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA
Piraattinuorten hallituksen kokous 1.5.2010
Aika: lauantaina 1. toukokuuta 2010 kello 18.30.
Paikka: #pinu_hallitus-kanava PirateNetissä.

Läsnä: 
  Hallituksen varsinaiset jäsenet:
  
  Lari Yltiö (puheenjohtaja, lähti 10. kohdan käsittelyn aikana)
  Joonas Mäkinen (puheenjohtaja 10. kohdasta alkaen)
  Lotta Söderholm
  Ari Vaarnas
  Tero Keinänen (sihteeri)

  Varajäsenet:

  Mia-Pia Asomäki
  Ukko-Pekko Itäpelto (saapui kohdan 10 käsittelyn aikana)

1. Kokouksen avaus

   Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.40.

2. Kokoussihteerin valinta

  Valittiin kokouksen sihteeriksi Tero Keinänen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

  Ei ilmoitusasioita.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen

  Hyväksyttiin vuoden 2009 tilinpäätös (liite 1).

7. Vuosikokouksen esityslista

  Hyväksyttiin vuosikokouksen 2010 esityslista (liite 2).

8. Toimintakertomus 2009

  Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2009 (liite 3).

9. Toimintasuunnitelma 2010

  Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite 4).

10. Tulo- ja menoarvio 2010

  Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 (liite 5).

11. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus

  Hyväksyttiin 28.4.2010 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

12. Seuraava kokous

  Hallituksen seuraava kokous pidetään 13.5.2010 kello 18.30 
  PirateNet-verkossa kanavalla #pinu_hallitus.
  
13. Muut esille tulevat asiat

  Ei muita esille tulevia asioita.

14. Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.

Liite 1: Tilinpäätös 2009

Tiedosto:Pinu tilinpaatos.pdf

Liite 2: Esityslista vuosikokoukselle 2010

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestyminen
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilitarkastajan lausunto vuodelta 2009
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2010
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
  2. Valitaan hallituksen varapuheenjohtajat
  3. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Liite 3: Toimintakertomus 2009

Piraattinuoret toimintakertomus 2009

Liite 4: Toimintasuunnitelma 2010

Piraattinuoret toimintasuunnitelma 2010

Liite 5: Tulo- ja menoarvio 2010

Meno -ja tuloarvio vuodelle 2010


TULOT

Puolueen nuorisotoiminnan tuki             1000,00 euroa
Piraattinuorien verkkopelitapahtuma:          1600,00 euroa
Nuorisoprojektituet                   300,00 euroa
Juhlatilaisuudet                    700,00 euroa

                    Yhteensä:    3600,00 euroa


MENOT

Tapahtumat
    Piraattinuorien verkkopelitapahtuma       1200,00 euroa
    Ständit tapahtumiin (conit, assembly)      280,00 euroa
    Juhlat                     500,00 euroa
    Saunaillat                   150,00 euroa

Vuokrat
    Tilavuokrat                   100,00 euroa

Seminaarit ja muut tilaisuudet
    Järjetyksenvalvonta               500,00 euroa
    Vuosikokous                   200,00 euroa

Pankkikulut:                      120,00 euroa

Muut menot:                       550,00 euroa

                    Yhteensä:    3600,00 euroa