Ohje paikallisyhdistyksen perustamiseen

PiraattiWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tarvitaanko alueelleni piraattiyhdistys?

Tarvitaan, ehdottomasti. Piraattiliikkeen matka Suomessa on vieläkin vasta aluillaan, ja valtion skaalassa yhdistyksiä on vielä erittäin harvassa. Hyvällä poliittisella liikkeellä on vahva ruohonjuuritason kannatus erilaisten yhdistysten ja yksilöiden kautta.

Erityisesti ennenaikaisten eduskuntavaalien mahdollisuuden noustua poliittiseen keskusteluun syyskuun 2009 lopuilla tämä on erittäin ajankohtaista. Jokaisella vaalipiirialueella tarvitaan vaaleja varten oma piiriyhdistys, jotta puolue voi asettaa ehdokkaita, ja toistaiseksi näiden perustamista on vasta ajateltu.

Listan toistaiseksi aluille pannuista ja suunnitelluista vaalipiiriyhdistyksistä sekä muista piraattien paikallisyhdistyksistä löydät täältä. Mikäli omaa vaalipiiriäsi ei ole listalla, paras ratkaisu on toimia heti ja aloittaa uuden yhdistyksen perustaminen. Uusi yhdistys kannattaa heti lisätä listaan.

Vaalipiiriyhdistysten lisäksi myös muunlaiset paikallisyhdistykset ovat piraattiliikkeen asian edistämiseksi omiaan. Yhdistysten avulla kannatuspohja saadaan kasvamaan ja paikallistoimintaa monipuolistettua.

Apua urakkaan

Yhdistyksen perustaminen yksin voi tuntua suurelta taakalta, mutta onneksi tukea on saatavilla monelta taholta. Uuteen yhdistykseen voi kerätä aktiiveja helposti esimerkiksi Piraattipuolueen keskustelupalstalta, tai levittämällä linkkiä tulevan yhdistyksen Wiki-sivuihin eri verkkoyhteisöissä. Kun wikisivu on luotu, muista lisätä se piiriyhdistyksiin.

Toimintaan voi innostaa ja kerätä ihmisiä myös piratenet -irc-verkosta, jossa on jo useita alueellisia keskustelukanavia, sekä puolueen pääkanava. Lisätietoa ircistä ja sen toiminnasta löydät täältä. Piraattitoiminnasta kiinnostuneiden irc:n käyttäjien kannattaa hakeutua myös #toiminta -kanavalle piratenetissä, sekä lisätä itsensä piraattiaktiivien listaan täällä.

Yhdistyksen perustaminen

Piraattiyhdistys perustetaan näin:

1. Ota yhteyttä puoluesihteeriin (Ahto Apajalahti, etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi, IRC: Puuhkaja). Saat ohjeita käytännön järjestelyihin ja byrokratiaan.

2. Kootaan kiinnostuneet jäsenet.

3. Sovitaan perustuskokouksen aikataulu.

4. Kirjoitetaan yhdistykselle säännöt (suositeltavaa noudattaa valmiiksi laadittuja mallisääntöjä).

5. Kutsutaan kiinnostuneet perustuskokoukseen ja pidetään kokous. Kokoukseen tulee osallistua vähintään kolme perustajajäsentä.

6. Tehdään ilmoitus uuden yhdistyksen perustamisesta yhdistysrekisteriin.

7. Kun säännöt on hyväksytty yhdistysrekisterissä, haetaan yhdistykselle jäsenyyttä Piraattipuolueessa.

Asiakirjamallit

 • Mallisäännöt: pdf / odt (päivitetty 28.10.2009) HUOM: Tässä versiossa PRH:n vaatimia korjauksia. Upatkaa joku jolla on oikeuksia korjatut versiot.
 1. "epävirallista" toisen nimen eteen ("Yhdistys voi käyttää itsestään myös epävirallista nimeä Etelä-Savon piraatit")
 2. teksti "järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa." ei kelvannut, koska "tapahtumia" on liian suurpiirteinen, vaihdettu tilalle prh:n ehdottaman "järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kokouksia, illanviettoja ja poliittista kansalaistoimintaa."
 3. pykälä 9, lisätty "äänioikeutetuista" eli "kun vähintään yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä"
 4. pykälä 9, poistettu "varsinaisella" eli "Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni", piiriyhdistyksillä ei ole erikseen varsinaisia jäseniä
 • kannattaa pyytää PRH:lta kirjallisesti ja perustellusti kiirehdittyä käsittelyä, jos yhdistyksen perustamisella on kiire, kiirehtimispyyntö esimerkki
 • Perustamiskirja: pdf / odt HUOM: korjaa .odt -tiedostoon sulut pois ruotsinkielisten nimien ympäriltä ja lisää sana "epävirallista" lyhyemmän nimen eteen. (PRH:n korjauspyynnöt)
 • Perustamiskokouksen esityslista: pdf / odt
 • Perustamiskokouksen pöytäkirja
 • Perusilmoitus yhdistysrekisteriin
 • Yhdistyksen kokouksen esityslista
 • Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja
 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta päättävän hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Jäsenluettelon rekisteriseloste
 • Tyhjä asiakirjapohja

Ohjeet piiriyhdistyksen perustamiseen ja toimintaan

Tämä on ohje Piraattipuolueen piiriyhdistyksen perustamiseen ja toimintaan. Ohjeissa oletetaan, että piiriyhdistys käyttää mallisääntöjä.

Mikäli aiot perustaa piiriyhdistyksen, ota yhteyttä puoluesihteeriin. Puoluehallitus auttaa yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan liittyvässä byrokratiassa. Piiriyhdistyksen hallituksen on syytä ottaa heti yhteyttä puoluehallitukseen, jos ilmenee ongelmia byrokratian tai lakien kanssa tai tulee muita ongelmia.

Perustaminen ja ikärajat

Välttämätöntä yhdistyksen perustamiselle on haalia kokoon vähintään kolme perustajajäsentä, jotka perustuskokouksessa hyväksyvät säännöt, liittyvät jäseniksi, ja allekirjoittavat perustamiskirjan. Olisi hyödyllistä, jos ainakin jollakulla perustajajäsenistä (esim. perustamiskokouksen puheenjohtajana toimivalla) olisi aiempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ja kokouskäytännöistä.

Perustajajäsenen on oltava 15 vuotta täyttänyt, ja hänen tulee täyttää yhdistyksen säännöissä määritellyt jäsenyyden edellytykset. Perustajajäsenten on oltava Suomen kansalaisia, tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa. Yhdistyksen hallituksen jäsenen on oltava 15 vuotta täyttänyt. Nimenkirjoittajien (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, piirisihteeri ja rahastonhoitaja) on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi toimia hallituksen jäsenenä.

Kun perustamisesta kiinnostuneet ovat tiedossa, kutsutaan koolle perustamiskokous. Perustamiskokouksesta on syytä ilmoittaa yleisesti internetissä.

Perustamiskokouksen avaa joku perustajajäsenistä muiden puolesta. Tämän jälkeen kokous voi valita itselleen jonkun muun henkilön jatkamaan kokouksen johtamista. Perustamiskokouksen yhteydessä allekirjoitetaan perustamiskirja. Perustamiskokouksen jälkeen lähetetään yhdistyksen rekisteröimisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen. Rekisteröinti kestää yleensä 2–3 kuukautta.

Kun piiriyhdistys on rekisteröity, sen hallitus päättää hakea Piraattipuolueen jäsenyyttä. Piraattipuolueen hallitus hyväksyy yhdistyksen puolueen viralliseksi piiriyhdistykseksi.

Yhdistyksen jäsenyydelle ei ole ikärajaa. Vanhemmat eivät saa liittää lapsiaan yhdistyksen jäseneksi ilman heidän suostumustaan. Alaikäinen päättää itsenäisesti yhdistykseen liittymisestä ja siitä eroamisesta, mikäli yhdistyksen jäsenyyden mukana ei tule taloudellisia velvoitteita (kuten jäsenmaksu). Yhdistyslain mukaan äänivaltaisia kokouksissa ovat 15 vuotta täyttäneet jäsenet, ellei säännöissä toisin säädetä. Koska oheisissa mallisäännöissä todetaan, että jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni, eikä jäsenyydelle ole asetettu alaikärajaa, tämä ohittanee yhdistyslain säädöksen, ja näinollen kaikki jäsenet ovat äänivaltaisia iästä riippumatta.

Jäsenet ja jäsenluettelo

Hallitus hyväksyy jäsenet. Hallituksen ei tarvitse ottaa jäseneksi ketään vasten tahtoaan. Jäsenistä on pidettävä jäsenrekisteriä, josta selviää ainakin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Sähköpostiosoite on myös syytä merkitä kokouskutsujen yms. lähettämistä varten. Syntymäaika on myös syytä merkitä.

Jäsenet hyväksytään Pirateweb-työkalulla.

Kokouskäytäntö ja pöytäkirjat

Yhdistyksen kokoukset pidetään vakiintuneen kokouskäytännön mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen, mutta kokous voi valita tämän jälkeen myös jonkun toisen henkilön johtamaan puhetta kokouksessa. Puheenjohtaja etenee selkeästi esityslistan mukaan kohta kohdalta. Kukin asiakohta ensin esitellään, sitten siitä käydään tarpeellinen keskustelu ja tehdään lopuksi päätös. Äänestykset voi toteuttaa vaikkapa viittaamalla. Henkilövaalit käydään kuitenkin suljettuna lippuäänestyksenä.

Yhdistyksen kokouksista on lain mukaan tehtävä pöytäkirja ja kuka tahansa yhdistyksen jäsen saa tutustua siihen.

Hallituksen kokouksissa on myös syytä noudattaa selkeää kokouskäytäntöä, mutta ne voivat olla vapaamuotoisempia kuin yhdistyksen kokoukset.

Hallituksen kokouksista ei ole pakko pitää pöytäkirjaa, mutta se on erittäin suositeltavaa.

Välttäkää byrokratiaa ja keskittykää käytännön toimintaan

Välttäkää byrokratiaa. Kaikesta ei todellakaan tarvitse päättää hallituksen kokouksessa. Hallituksen on hyväksyttävä uudet jäsenet ja päätettävä raha-asioista, ellei hallitus päätä raha-asioiden osalta muuta käytäntöä. Hallitus päättää mahdollisista kannanotoista ja yhdistyksen kokouksen koollekutsumisesta ja tekee yhdistyksen kokoukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi, tulo- ja menoarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi.

Keskittykää vapaamuotoisen käytännön toiminnan järjestämiseen ja yhteisöllisyyden luomiseen. Kootkaa paikallisesti porukka, joka on valmis tekemään vaalikampanjointia vaalien lähestyessä. Puolue keskusjärjestönä hoitaa varsinaiset valtakunnalliset poliittiset kannanotot. Piiriyhdistys voi keskittyä käytännön toimintaan.

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

Yhdistyksen kokous päättää kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Hallituksen on syytä tehdä kokoukselle asiaa koskeva esitys kokouksen koollekutsumisen yhteydessä. Toimintasuunnitelma voi yksinkertaisimmillaan olla muutama ranskalainen viiva siitä, mitkä ovat kuluvan vuoden päätavoitteet ja mitä keskeiseen toimintaan sisältyy.

Tulo- ja menoarvioksi voidaan päättää 0 euroa. Tämä on aluksi suositeltavaa. Piiriyhdistyksen toiminnassa syntyneet kulut voidaan maksaa esim. hallituslaisten omista taskuista ja pyytää jälkikäteen kuittia vastaan puoluehallitusta maksamaan kulut. Jos rahaa tarvitaan puolueelta etukäteen, puolue voi myös suoraan maksaa kulut. Kuluista on aina syytä neuvotella etukäteen puoluehallituksen kanssa. Tällainen toimintatapa on yksinkertaisin ja vähiten byrokraattinen, kun ei tarvitse pyörittää kirjanpitoa monella eri tasolla. Samalla varainkäyttö pysyy mahdollisimman avoimena ja yhden tahon kontrolloitavissa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen ja tilintarkastajien valinta

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta. Vuosikertomus voi yksinkertaisimmillaan olla muutama ranskalainen viiva siitä, mitä toimintaa yhdistys on harjoittanut edellisenä vuonna.

Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voi valita kenet tahansa täysi-ikäiset henkilöt. Tilinpäätös lienee syytä tehdä ja tarkastuttaa, vaikka se olisi 0 euroa. Tällöin tilintarkastajan tehtävä on kuitenkin varsin helppo ja nopea! Yhdistyksen kokouksessa päätetään varainkäyttöä koskevan vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

Hoitakaa ehdokasasettelu eduskunta- ja kunnallisvaaleissa

Piiriyhdistyksen tehtävänä on tehdä puoluehallitukselle esitys piiriyhdistyksen omassa vaalipiirissä asetettavista Piraattipuolueen ehdokkaista. Esityksen tulee perustua piiriyhdistyksen kokouksen päätökseen (tai jäsenäänestykseen, mutta sellaista ei kannata käytännössä järjestää niin kauan kuin se ei ole mahdollista netin kautta). Tästä tulee lisätietoa myöhemmin ja puoluehallitus ohjeistaa hyvissä ajoin. Ehdokkaaksi ryhtymistä ei pidä pelätä! Olisi toivottavaa, että paikallisaktiivit ryhtyisivät myös ehdokkaaksi.

Seuraavat kunnallisvaalit ovat valtakunnallisesti lokakuussa 2012, joten niistä tulee lisätietoa aikanaan. Esimerkiksi kuntaliitoksen vuoksi joissakin kunnissa voi olla tätä ennenkin ylimääräisiä kunnallisvaaleja. Mikäli piiriyhdistyksen alueella on tulossa ylimääräisiä kunnallisvaaleja, on syytä ottaa yhteyttä puoluehallitukseen ja sopia menettelystä.

Hoitakaa paikallinen vaalikampanjointi

Piiriyhdistyksen pitäisi pyrkiä mahdollisimman itsenäisesti hoitamaan vaalikampanjointi seuraavien eduskuntavaalien yhteydessä. Kampanjointiin käytettävät kulut on kuitenkin hyvä laskuttaa puoluehallitukselta etu- tai jälkikäteen, yritetään toistaiseksi pitää rahankäyttö yksissä käsissä. Vaalikampanjoinnissa on muistettava sama avoimuusperiaate kuin Piraattipuolueen varainkäytössä yleensäkin. Ajantasaiset yksityiskohtaiset taloustiedot kunkin ehdokkaan kampanjan osalta on syytä olla nähtävillä internetissä.

Piiriyhdistys vai Piraattinuorten paikallinen porukka?

Miten piiriyhdistyksen toiminta ja Piraattinuorten paikallistoiminta eroavat toisistaan? Piraattinuorten ei ole tarkoitus perustaa virallisia yhdistyksiä paikallisesti, joten mitä tahansa paikallistoimintaa voi järjestää Piraattinuorten nimissä, kunhan on ensin yhteydessä Piraattinuorten hallituslaisiin. Onkin syytä järjestää osa vapaamuotoisesta vapaa-ajan toiminnasta nimenomaan Piraattinuorten nimissä. Nuorisojärjestön toimintaan mukaan tulemiseen on usein alempi kynnys kuin itse puolueen toimintaan. Käytännössä voi sanoa, että suurin osa käytännön toiminnasta toteutetaan "piiriyhdistyksen ja Piraattinuorten yhteistyönä". (Paitsi jos osallistujat ovat pääosin 29 vuotta täyttäneitä!)

Piiriyhdistyksen edustaja Piraattipuolueen puoluekokoukseen?

Koska piiriyhdistys on Piraattipuolueen jäsenjärjestö (sitten kun se yhdistys on rekisteröity ja se on pyrkinyt Piraattipuolueen jäsenjärjestöksi), piiriyhdistyksen hallitus voi valita yhden edustajan käyttämään piiriyhdistyksen äänivaltaa Piraattipuolueen puoluekokouksessa. Edustajan valitseminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska tällöin jollekulle tulisi helposti tuplamandaatti: hän voisi äänestää puoluekokouksessa sekä Piraattipuolueen jäsenenä että piiriyhdistyksen edustajana. Puolueen organisaatio on tässä mielessä hieman hassu, mutta näin se on toistaiseksi.

Kysyttävää?

Yhdistysbyrokratiaa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä Piraattipuolueen puoluesihteeriin (Ahto Apajalahti, etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi).