Kysymyksiä

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Vanhan osion sisältö on siirretty nimelle Vanhat kysymykset.

Tämä wikisivu on tarkoitettu verkkosivujemme FAQ osion rakentamiseen ja hiontaan. Aika ajoin sisältöä päivitetään täältä verkkosivulle.

Johdanto

Keräämme tähän osioon joitakin usein kohtaamiamme Piraattipuoluetta koskevia kysymyksiä.

Tavoitteet

Eivätkö tekijänoikeudet ole kansainvälisesti tunnustettu ihmisoikeus?

Kyllä. YK:n ihmisoikeusjulistuksen artikla 27.2 sisältää lauseen "Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta." ja siihen toisinaan sekoitettavan EU:n perusoikeuskirjan 17. artikla mainitsee tekijänoikeudet lyhyesti: "Teollis- ja tekijänoikeudet turvataan".

Emme pyri lakkauttamaan tekijänoikeuksia, vaan lyhentämään niiden kestoa ja kaventamaan niiden laajuutta, koska nykyinen immateriaalioikeusjärjestelmä on räikeässä ristiriidassa perusoikeuskirjan artiklojen 11 (Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus) ja 13 (Taiteen ja tutkimuksen vapaus) kanssa ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklojen 12 ("Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.") ja 27.1 ("Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.") kanssa. Lisäksi tekijänoikeudet rajoittavat myös omistusoikeutta. Esimerkiksi cd-levyn ostaja ei saa käyttää laillisesti hankkimaansa tuotetta vapaasti.

Eikö piratismin yleisyys ole huono peruste sen laillistamiselle?

Kyllä. Esimerkiksi ylinopeuden ajaminen on myös erittäin yleistä ja monesti piratismin tavoin mahdotonta valvoa, eikä sitä ole syytä sallia. Toisaalta, jos kävisi ilmi ettei ylinopeuden ajaminen lisää liikenteen riskejä, kannattaisiko ylinopeuden ajaminen pitää laittomana vain siksi, että hitaiden autojen omistajat sitä vaativat?

Miksi Piraattipuolue haluaa lopettaa lääkepatentit ja siirtyä parempaan järjestelmään?

Valtio maksaa nyt suurimman osan (Suomessa 66%) lääkkeiden hinnasta, mutta lääkeyhtiöt käyttävät siitä vain noin 15% tutkimukseen.

Ehdotuksemme mukaan lääkepatentit lakkautettaisiin ja valtio tekisi tai rahoittaisi sen sijaan suoraan tutkimusta jonka tulokset julkaistaan ilman patentteja. Lääkeyhtiöt voivat sitten kilpailla niiden valmistamisesta avoimilla markkinoilla.

Tällä tavalla tutkimus tehostuu kun ei tarvitse kierrellä toisten patentteja ja voidaan jakaa tutkimustuloksia vapaasti, kilpailu alentaa hintoja ja tehostaa valmistusmenetelmiä.

Ehdotuksemme poistaa myös lääkefirmojen ja kansanterveyden eturistiriidat, eli saadaan lääkkeitä jotka parantavat sairauksia eivätkä vain lievitä oireita niin että potilas joutuu ostamaan niitä lisää, ja saadaan lääkkeitä myös köyhempien ihmisten sairauksiin (esimerkiksi kehitysmaiden sairauksiin).

Lue lisää piraattipuolueiden vaihtoehdosta lääkepatenteille

Puolue

Eikö Piraattipuolueen nimi ole hieman hassu?

Kyllä. Me täällä Piraattipuolueessa haluamme ajatella, ettei väitteemme hieman erilainen puolue ole pelkkää vaaliretoriikkaa, vaan että Piraattipuolue on oikeasti uudenlaisen ajan uudenlainen puolue. Ajan, jossa rajallisen ihmisen oma aika ei välttämättä riitä 600-sivuisten poliittisten manifestien lukemiseen.

Nimi Piraattipuolue kertoo yhdellä sanalla paljon keskeisistä tavoitteistamme ja saa kuulijassaan aikaan välittömän reaktion. Yleensä tämä reaktio on "hei, hyvä idea", tai "on tätä jo odotettukin", mutta jopa "naurettavaa pelleilyä" on meille parempi asia kuin välinpitämättömyys. Kuinka monen tuntemasi puolueen nimi herättää sinussa välittömän tunnereaktion?

Onko puolue oikea vaikuttamisen muoto?

Parlamentaarinen toiminta täydentää kansalaisjärjestöjen toimintaa. Siinä missä kansalaisjärjestöä eivät sido puolueiden rajoitukset ja velvoitteet, puolue voi ihannetilanteessa vaikuttaa lainsäädäntöön suoraan sen ytimessä.

Puolue voi vaikuttaa myös parlamentin ulkopuolella puhumalla lainsäätäjän ymmärtämää kieltä. Lainsäätäjä, joka ei ehkä ymmärrä tai usko kansalaisjärjestön esittämää tilastoa, ymmärtää menetetyn äänen sanoman mainiosti.

Puolue on myös omiaan herättämään yhteiskunnallista keskustelua jo olemassaolollaan. Piratpartiet on saanut tämän aikaan Ruotsissa ja tästä on, osittain Piraattipuolueesta seuraten ja osittain siitä riippumatta, nähtävissä alustavia merkkejä myös Suomessa.

Onko olemassa yhtään esimerkkiä menestyneestä, ideologisesti rajatusta puolueesta?

Kyllä, ne kaikki. Itse asiassa on paljon hankalampaa löytää poliittisesti merkittävää puoluetta, joka olisi aloittanut taipaleensa yleispuolueena. Useat vanhemmat puolueet ovat aloittaneen jonkin yksittäisen kansanryhmän asioita ajaen: Keskusta maanviljelijöiden, SDP työväen ja RKP suomenruotsalaisten, esimerkiksi.

Uudemmat tulokkaat ovat sitä vastoin rakentaneet perustuksensa rajatun kansanryhmän sijasta rajattuun asialistaan: Perussuomalaiset on rakentanut kannatuksensa pitkälti EU-kriittisyyden ja Vihreät ympäristön varaan.

Tässä valossa rajattu asialista ei mielestämme ole ainoastaan strategisesti mahdollinen, vaan suorastaan välttämätön.