Käyttäjä:Matti Hiltunen/Puolueohjelma

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Johdanto

Johdanto -osio ei kuulu itse puolueohjelmaan, mutta haluan itse henkilökohtaisesti kommentoida ja perustella joitakin kohtia ja helpoiten se onnistuu tässä.

Olen pitäytynyt paljolti Piratpartietin esimerkin puitteissa, mutta jonkin verran omaa luovuuttakin on käytetty. Nimenomainen viiden vuoden vaatimus on muutettu lievempään muotoon ja vaatimus kaikkien patenttien lakkauttamisesta on käytännössä poistettu. Suomen olosuhteisiin muotoiltua, ehkä hieman populismikatkuistakin tekstiä on lisätty jonkin verran. Merkittävin lisäys on vaatimus Suomen EU-politiikan muutoksesta nykyisestä "mallioppilastilanteesta" aktiivisemmaksi.

Demokratia ja kansalaisoikeudet

 • Perusajatuksena on sähköisen viestinnän tuominen kirjesalaisuuden piiriin.
  • Huomatkaa hienovarainen Puna-armeijakortin käyttö ensimmäisessä kappaleessa.
  • Vaatimus sähköisen viestinnän nimettömyydestä.
 • Lisäsin omasta aloitteestani kohdan "vahvan salauksen käyttöä sähköisessä viestinnässä on rohkaistava".
 • Vaatimus aktiivisemmasta suomalaisesta ulkopolitiikasta EU:ssa.

Vapaa kulttuuri

 • Epäkaupallisen kopioinnin ja käytön täydellinen vapautus.
 • Kaupallisen käytön suojan raju lyhentäminen nykyisestä 70 vuodesta tekijän kuoleman jälkeen 10 vuoteen luomishetkestä.
  • Ohjelmistoissa ruotsalaisten viisi vuotta riittää helposti, mutta taiteessa tilanne on mielestäni toinen.
 • Näillä pykälillä on joitakin ei-itsestäänselviä seurauksia:
  • Taiteen ja ohjelmistojen käyttöä yrityksissä ei muuteta nykyisestä mihinkään, koska tekijänoikeussuoja kattaa yhä kaupallisen käytön.
   • Ammattilaissoftat kuten Photoshop eivät kuole, koska niiden kaupallinen käyttö pysyy laittomana. Sama koskee myös käyttöjärjestelmiä.
   • OEM-asennukset kuuluvat tämän suojan piiriin, joten tietokonekauppa ei edelleenkään saisi asentaa myymiinsä koneisiin waretettua Windowsia.
   • Opiskelijat ja yhdistykset saavat käyttää ja kopioida ohjelmistoja vapaasti, kuten kaikki yksityishenkilötkin.
 • Laajakaistaveroa en voi hyväksyä, sillä en ole tekemässä työtä "waretus lailliseksi" -puolueen eteen. Laajakaistaveron oikeudenmukainen jakelu voidaan varmistaa ainoastaan valvomalla kaikkea nettiliikennettä (niin että rahat voidaan jakaa niille, joiden materiaalia ihmiset lataavat), mikä on paitsi moraalitonta niin myös teknisesti mahdotonta. Ilman valvontaa taas rahat virtaavat nykyisin to-mafiaksi kutsumillemme tahoille.

Monopolivastaisuus

 • Vastustamme julkisia monopoleja (mm. patentit) ja yksityisiä monopoleja (mm. DRM ja vendor lock-in). Tämä ei ole mitenkään yksiselitteisesti oikeisto/vasemmisto -kysymys, koska minun mielestäni
  • oikeistolainen voi vastustaa monopoleja koska ne (hänen mielestään) vääristävät markkinoita
  • vasemmistolainen voi vastustaa monopoleja koska ne (hänen mielestään) ovat seurausta markkinataloudesta
  • oikeistolainen voi kannattaa monopoleja koska ne (hänen mielestään) luovat tilaisuuksia pääoman kasvattamiseen
  • vasemmistolainen voi kannattaa monopoleja koska niillä (hänen mielestään) voi korjata markkinatalouden häiriöitä
 • Nähdäkseni monopolit ovat autoritarismi/liberalismi -kysymys.

Puolueohjelma

Terveemmän liiketoimintaympäristön ja kulttuurillisesti rikkaamman, innovatiivisen yhteiskunnan rakentamiseksi Piraattipuolue haluaa kansan tahtoon nojaten edistää demokraattisia periaatteita päätöksenteossa, perustavanlaatuisesti uudistaa tekijänoikeuslainsäädännön ja lakkauttaa patenttijärjestelmän asteittain. Näitä päämääriä tavoitellaksemme haemme kansan mandaattia Euroopan parlamenttiin ja Suomen eduskuntaan.

Piraattipuoluee haluaa:

Turvata demokratian ja kansalaisoikeudet

Oikeus yksityisyyteen on perustuslailla suojattu, kansanvallan tärkeä kulmakivi, johon nojaavat kaikki tärkeinä pitämämme vapaudet. Tekniikan kehitys on muuttanut tapaamme kommunikoida, mutta se ei ole vähentänyt tämän tärkeän oikeuden merkitystä. Koska teknisen kehityksen aikaansaama helppous ja taloudellisuus ovat lisänneet sähköisen viestinnän käyttöä yksityiselämän, liiketalouden ja valtionhallinnon aloilla, ovat Suomen yhteiskuntajärjestys ja kansallinen turvallisuus entistä riippuvaisempia juuri sähköisen viestinnän suojasta.

Kaikki sähköinen viestintä on tuotava kirjesalaisuuden piiriin ja samat luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden takeet, jotka tänä päivänä suojaavat kirjeitse tapahtuvaa viestintää, on laajennettava myös tietoverkkojen kautta tapahtuvaan viestintään. Sähköinen viestintä on suojattava valvonnalta ja häirinnältä kirjesalaisuutta vastaavin lainsäädännöllisin periaattein. Vahvan salauksen käyttöä sähköisessä viestinnässä on rohkaistava.

Demokratian ja kansalaisoikeuksien rappeutumiseen Suomessa ja Euroopan unionissa on puututtava. Pienimpienkin yksityisyyden suojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja. Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa poikkeuksetta väärinkäytöksiin, eikä sille ole vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita. Kirjesalaisuus, aivan kuten kidutuksen kieltäminen, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja vaatimus lainsäädännön eheydestä ei tule vapaassa yhteiskunnassa koskaan olemaan neuvottelukysymys.

Suomen on lakattava olemasta Euroopan unionin kuuliainen mallioppilas unionin vajotessa vuosi vuodelta syvemmälle demokraattiseen lamaan. EU:n jäsenenä Suomella on oikeus ja velvollisuus vaatia unionia hallittavan demokraattisesti. Se mitä teemme tai jätämme tekemättä osana maailman suurinta talousmahtia ei kosketa ainoastaan suomalaisia, vaan heijastuu välittömästi ihmisten hyvinvointiin ja oikeusturvaan kaikkialla maailmassa. Emme voi enää jatkaa kansalaisoikeuksiemme myymistä ailahtelevien tukirahojen toivossa, vaan meidän on yhdessä muiden eurooppalaisten kanssa noustava vaatimaan oikeuksiamme.

Vapauttaa kulttuurin

Aineettomiin hyödykkeisiin kohdistetaan tänä päivänä kohtuuttomia, keinotekoisia rajoituksia luovan työn ulkopuolisten tahojen taloudellisten etuoikeuksien suojelemiseksi kuluttajansuojan, kansalaisoikeuksien ja yhteiskunnan voimavarojen kustannuksella. Niin sanottu tekijänoikeusjärjestelmä ei suojaa luovien taiteilijoiden toimeentuloa, vaan ajastaan jälkeen jääneiden, häikäilemättömien jakeluorganisaatioiden taloudellista ylivaltaa.

Kulttuuri itsessään on vuorovaikutusta ihmisten välillä ja väitteet, joiden mukaan kulttuurin jakaminen on sille haitallista, ovat järjettömiä. Kulttuurin arvo kasvaa jaettaessa, jolloin kasvavat myös taiteilijan mahdollisuudet ansaita kulttuuria tuottamalla. Ihminen, joka tuntee saavansa taiteilijalta jotakin arvokasta, antaa mielellään myös jotain arvokasta takaisin. Aineettomien hyödykkeiden epäkaupallista kopiointia, tiedostonjakamista ja vertaisverkkoja ei tule rajoittaa, eikä niistä pidä rangaista, vaan niitä tulee kannustaa. Kuten tästä seuraa, vastustamme ns. laajakaistaveroa, haluamme lakkauttaa kasettimaksun ja kieltää aineettomien hyödykkeiden kuluttajansuojaa rajoittavat tekniset keinot ja sopimuslauseet.

Kenenkään luovan taiteilijan ei tarvitse ansaita rahaa luomuksellaan seitsemänkymmentä vuotta kuolemansa jälkeen. Myöskään yksikään elokuvastudio tai levy-yhtiö ei perusta sijoituspäätöksiään toiveelle voitosta satojen vuosien kuluttua tulevaisuudessa. Koska aineettomien hyödykkeiden elinaika on nykyaikana häkellyttävän lyhyt, on kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuoja lyhennettävä 10 vuoteen hyödykkeen luomisesta. Epäkaupallisen kopioinnin ja käytön on oltava vapaata luomishetkestä lähtien.

Uudistaa patenttijärjestelmän ja lakkauttaa yksityiset monopolit

Patenttijärjestelmä on rakennettu uskoen myyttiin keksijänerosta joka kellarissaan työskennellen tekee suuren keksinnön, patentoi sen ja ansaitsee patentilla omaisuuksia. Käytännön elämässä näin ei kuitenkaan juurikaan tapahdu, eikä patenttijärjestelmän yhteiskunnalle aiheuttamille taloudellisille ja juridisille rasitteille ole perusteita nykyaikaisessa, nopeasti kehittyvässä markkinataloudessa.

Lääkepatentit tappavat kehitysmaissa päivittäin. Ne rajoittavat mahdollisesti henkiä pelastavaa tutkimustyötä pakottamalla tiedemiehet salaamaan löydöksensä patenttihakemuksen ajaksi, sen sijaan että tulokset jaettaisiin tiedeyhteisön kesken. Ruotsalaisella Piraattipuolueella on järkevä ja rakentava vaihtoehto lääkepatenteille, joka paitsi ratkaisisi nämä ongelmat, myös antaisi enemmän rahaa lääketutkimukseen leikaten julkisen sektorin lääkekustannukset puoleen. Haluamme keskustella tästä Euroopan tasolla.

Ajamamme uudistetun tekijänoikeusjärjestelmän ohjelmistokehittäjille tarjoama suoja on riittävä. Ohjelmistopatentit ajavat ainoastaan häikäilemättömien patenttilakimiesten ja pieniä, innovatiivisia kilpailijoita pelkäävien suuryritysten etua. Samat tahot pyrkivät patenttijärjestelmän väärinkäytön lisäksi luomaan yksityisiä monopoleja salaamalla tiedostomuotoja ja ohjelmistorajapintoja. Tämä käytäntö nostaa hintoja ja tukahduttaa innovaatiota. Julkisen sektorin on omien tietojärjestelmiensä suunnittelussa vastustettava näitä yksityisiä monopoleja ja rohkaistava avoimen lähdekoodin käyttöä julkisen sektorin alueella, koulut mukaanlukien.