Hallintosuunnitelma

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lista Piraattipuolueen tehtävistä ja tekijöistä. Jos haluat auttaa jonkun tehtävän hoitamisessa, ole yhteydessä tehtävään nimitettyihin henkilöihin tai puoluehallitukseen.


Sihteeri (Pekka Mustonen)
 • Hoitaa puoluesihteerin tehtävät.
 • Jäsentietojen ylläpito.
 • Pöytäkirjojen laatiminen ja arkistointi.

Sähköpostivastaava (N.N.)

 • Hoitaa puolueen sähköpostilaatikkoon saapuvan postin.
Taloudenhoitaja (Pasi Vähämartti)
 • Puolueen tilien hallinnointi ja muut lakisääteiset tehtävät.
 • Viitenumeroiden luominen rahankeräystarpeisiin.
 • Täsmällisen taloustilannekuvan tuominen puoluehallituksen tietoon, varoittaminen.
 • Hoitaa puolueelle saapuvan postin.
Viestintävastaava (N.N.)

Vastaa puolueen viestinnän kehittämisestä ja sujuvuudesta.

 • Hallinnoi, kehittää ja dokumentoi puolueen viestintäympäristöä.
 • Sopii yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa tavoitteista ja työtavoista.
 • Avustaa viestinnän alueen vastuuhenkilöitä tehtäviensä hoitamisessa.
 • Ylläpitää ja kehittää vastuualueiden ohjeistusta yhdessä vastaavien kanssa.
 • Kartoittaa puolueen viestintäympäristön ja tuo esille sen ongelmakohdat, sekä pyrkii etsimään niihin ratkaisuja.
 • Kartoittaa viestintäryhmät (ph, jäsenyhdistykset, aktiivit, jäsenet, yleisö, media).
 • Kartoittaa kanavat, joita pitkin ryhmät ottavat vastaan ja lähettävät viestejä.
 • Laatii viestintäsuunnitelman.

Tulevaisuusvastaava (N.N.)

 • Kartoittaa tulevia tapahtumia etukäteen sisäiseen kalenteriin.
 • Viestittää tapahtumien ja merkkipäivien lähestymisestä puoluehallitukselle, aktiiveille tai oikealle toimintatiimille, esimerkkejä:
  • KV-kattojärjestöjen kokoukset, vaaleihin liittyvät takarajat, valtiotason kattojärjestöjen kokoukset (YK, EU), säännölliset tupo-neuvottelut -> Puoluehallitus
  • Open knowledge -kilpailut, Open data -päivä yms. agendaan sopivat merkkipäivät -> aktiivikenttä (ph, piirit, sometiimi, jäsenposti jne.).
  • Pride -marssit, seksuaalivähemmistötapahtumat -> Sateenkaaripiraatit
Somevastaava (Janne Uotila)
 • Pyrkii edistämään sisällön monipuolisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta.
 • Pyrkii täyttämään yhdessä sovitut, laadulliset ja määrälliset kriteerit.
 • Hallinnoi käyttöoikeuksia, sometiimiä.
 • Opastaa kaikkia toimintaan osallistuvia.
 • Moderoi kanavaa.
KV-yhteyshenkilö (N.N.)

Vastaa kansainvälisten kattojärjestöjen viestinnän välittämisestä puoluehallitukselle, ilmoittaa järjestöjen kokousten lähestymisestä, sekä tarvittaessa avustaa niihin valmistautumisessa.

Tiedottajat (Tiia Mustonen, Olli Markkanen)

 • Laatii tiedotteita puolueen tarpeiden mukaisesti.
 • Ylläpitää valtakunnallista tiedotussähköpostilistaa.
Verkkokauppa (Tiia Mustonen)

Käännösvastaava (N.N.) Kuinka käännöstiimi syntyy: 1. Etsitään kääntäjät (ruotsi, englanti, venäjä) käännöstiimiin. 2. Sovitaan työskentelytavoista (mitä kautta tehtävänanto, ilmoitus ja upload/kuittaus suoritetuksi). 3. Ilmoitetaan piraattiyhteisölle kuinka käännöstiimin saa kiinni ja mitä he ovat valmiita tekemään.

 • vastaavalla tavalla syntyy myös graafinen yms. erikoisosaamista tarvitsevat tiimit.

Toimintavastaava (N.N.) Hallinnoi puolueen toimintaan liittyvää vastuualuetta. Sopii vastuualueensa vastuunkantajien kanssa työtavoista, tavoitteista ja viestintäkanavista.

 • Hallinnoi puolueen toimintaympäristöä.
 • Sopii yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa tavoitteista ja työtavoista.
 • Avustaa kaikkia vastuuhenkilöitä tehtäviensä hoitamisessa.
 • Ylläpitää ja kehittää vastuualueiden ohjeistusta yhdessä vastaavien kanssa.
 • Pyrkii täyttämään puolueen toimintasuunnitelman tavoitteet.

Järjestövastaava (N.N.)

 • Hallinnoi ja ohjaa puolueen järjestökenttää.
 • Viestii jäsenjärjestöille puolueen toiminnasta, ohjaa osallistumaan.
 • Hallinnoi piirejä koskevaa tietovarantoa.
 • Pyrkii ratkaisemaan piiriyhdistyksissä eteen tulevia haasteita ja ongelmia.
 • Pyrkii kehittämään piiriyhdistysten toimintakykyä.
Vaalivastaava (N.N.)

Vastaa puolueen valmistautumisesta vaaleihin.

 • Vaalien osalta tärkeiden päivämäärien kartoittaminen.
 • Ehdokaslistan ylläpito.
 • Sisäinen vaaleihin liittyvä viestintä.
 • Piiriyhdistysten tukeminen vaalibyrokratiassa.
 • Vaaliyhteyshenkilö (Tiia Mustonen)


IT-tiimi

Usea osa-alue, joiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen vaaditaan tekijöitä.

Palvelukehitys
 • Verkkosivujen kehitys (Miika Hämynen, Petrus Pennanen)
 • Jäsenrekisterin kehitys (Janne Paalijärvi)
 • Palvelininfrastruktuurin siirto omaan palveluntarjoajasta riippumattomaan pilveen(OpenStack) ja ylläpitokuorman kevennys (Sebastian Mäki)
Palvelinylläpito (Pasi Palmulehto)
 • Puolueen verkkopalvelimet
 • IRC-palvelin
 • Sähköpostipalvelin
 • Domain-hallinnointi, sopimukset
Hallinnointi
 • Järjestelmien yleiskuvan ylläpito (Miikaa kiinnostaa hiukan)
 • Sähköpostilistojen hallinnointi (Ari-Martti Hopiavuori)
 • Jäsenrekisterin hallinnointi (Pekka Mustonen, Pasi Palmulehto)
 • Forum-tunnukset (Satu Immonen)
 • Verkkosivutunnukset (Satu Immonen)
 • BNC-tunnukset (Pasi Palmulehto)
 • VPN-tunnukset (Pekka Mustonen)
 • Sekalaiset gdocs -oikeudet (yleensä omistajalta pyyntö oikeuksiin).