Anime ja tekijänoikeudet

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lyhyesti anime/manga-harrastukseen liittyvistä tekijänoikeuksista ja siitä kuinka nykyinen laki haittaa harrastamista.

Ensimmäinen painos

Kuva:Animecon2008-infopaketti.png 25.7.2008

Selvityksiä

Lähteitä

Kommentteja

Hahmon suoja

Kopioston kopiraitti-sivusto sanoo: "omaperäiset sarjakuvahahmot ovat tekijänoikeudella suojattuja", kun taas tekijänoikeuslaki itsessään ei puhu "hahmoista" mitään. Piirrokset ovat teoksia, hahmot eivät.

Lailliset statukset

Taulukko

Alue Status Kommentti
AMV Laiton
Doujinshit Epäselvä Laiton jos sisältää teoksen osia
Fansubit Laiton
Skanlaatiot Laiton
Lisensoimaton manga Laiton myydä ilman lupaa
Videoillat Laiton

AMVt

AMV - eli Anime Music Video, suomeksi animemusiikkivideo

Jos AMV:ssä käytettävän materiaalin käyttöön ei ole saatu erillistä teoksen käyttölupaa, mikä käytännössä aina on tapaus, on animemusiikkivideo laiton julkaista, sillä sen saattaminen yleisön näkyville on tekijänoikeuden alaisen materiaalin luvatonta levitystä.

Doujinshit

Doujinshi - Harrastajan omakustanne, joka usein osittain perustuu kaupalliseen tuotteeseen, edes löysästi

 • Suomen laki: Hahmot eivät ole tekijänoikeuden alaisia. Jos taas teoksessa on läpipiirrettyjä tai muuten selvästi jäljennettyjä kuvia, on sen julkaiseminen laitonta.
 • Kansainvälisesti: Usein jopa pelkkä hahmon käyttö on laitonta, mutta esimerkiksi USA:ssakin hahmot on erikseen rekisteröitävä jotta ne olisivat tekijänoikeuden piirissä.

Fansubit

Fansub - harrastajien tekstittämä ja uudelleenjulkaisema (anime)elokuva tai -jakso Laittomia levittää, mikäli lupaa ei ole saatu tekijänoikeuksien omistajalta. Fansubien avulla tietoisuus animesta levisi maailmalle ja täten loi markkinat myös lailliselle myynnille. Myös pelkän tekstityksen luvaton levittäminen on laitonta.

 • Jälkiperäisten teosten tekijänoikeudet eivät rajoita alkuperäisteoksiin kohdistuvia tekijänoikeuksia. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että jälkiperäisten teosten tekijät voivat käyttää tekijänoikeuksiaan hyväkseen vain alkuperäisteosten tekijänoikeuden haltijoiden suostumuksella.

(Lähde: Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet, s. 58. Talentum 2005.)

Skanlaatiot

Scanlation - harrastajien skannaama ja kääntämä manga

 • Skanlaatiot ovat ilman erillistä lupaa laittomia julkaista, koska mangat ovat tekijänoikeuden alaisia.

Videoillat

Suomen animeyhdistyksissä on yleinen käytäntö pitää ns. animeiltoja. Teknisesti, vaikka paikalle hyväksytään vain jäseniä, ovat nämä kuitenkin julkisia esityksiä, joista kuuluisi maksaa esityskorvaukset.

 • Tilaisuus, johon kuka tahansa voi osallistua, on julkinen riippumatta siitä, kuinka moni saapuu paikalle. Peritäänkö tilaisuuteen pääsymaksu vai ei, on niin ikään vailla vaikutusta.
 • Tekijänoikeusneuvosto, TN 1986:12 (Julkinen esittäminen): Valokuvan esittäminen eläkeläisseurassa, johon kaikilla tietyn paikkakunnan eläkeläisillä oli mahdollisuus osallistua, oli julkista esittämistä. Jos oli kysymys vain muutaman henkilön muodostaman, lähinnä ystävyyssuhteisiin perustuvan seuran kokouksista, joista ei tiedotettu julkisesti, esittäminen tapahtui yksityisessä piirissä.
 • Erilaisten yhdistysten jäsenkunnalleen järjestämiä tilaisuuksia on tekijänoikeuslain mielessä pidetty myös julkisina ainakin niissä tapauksissa, joisssa yhdistyksen jäseneksi pääsee kuka tahansa, joka on halukas maksamaan jäsenmaksun.

(Lähde: Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet, s. 128-130. Talentum 2005.)

Suomessa lisensoimattoman mangan myyminen Suomessa

 • Jos myyjällä ei ole erillistä lupaa kustantajalta, on myynti laitonta.

Infopaketti

Terminologiaa

 • Anime - japanilainen animaatio
 • Manga - japanilainen sarjakuva

AMV

Anime music video - Fanien tekemä animeleikkeleistä koostuva kollaasi, joka on sovitettu johonkin musiikkikappaleeseen.

 1. AMV:ssä käytetty materiaali on tekijänoikeuden alaista ja sitä käytetään käytännössä poikkeuksetta ilman erillistä lupaa tekijänoikeuksien omistajalta
 2. AMV-kulttuurin olennainen osa on esitellä teoksia ja kilpailla niiden teossa
 • Rikollista

Doujinshi

Doujinshi - Harrastajan omakustanne, joka usein osittain perustuu kaupalliseen tuotteeseen, edes löysästi

 1. Doujinshi ottaa usein jatko-osan tai sivujuonen muodon ja lainailee vapaamielisesti alkuperäisen teoksen hahmoja
 2. Doujinshi-kulttuurissa teosten saattaminen näkyville on olennainen osa harrastusta
 3. Jos teoksessa esiintyy jäljennettyjä kuvia on julkaiseminen laitonta. Hahmojen käyttöä laki ei kiellä, mutta laki tulkitaan luultavasti kuitenkin teosten oikeudenhaltijan hyväksi.
 • Epäselvää

Fansubit

Fansub - harrastajien tekstittämä ja uudelleenjulkaisema anime-elokuva tai -jakso .

 1. Fansubille on ominaista, ettei sen kääntämiseen ja levittämiseen ole saatu lupaa tekijänoikeuksien omistajalta
 2. Katsotaan, että juuri fansubien kautta merkittävä osa länsimaisista harrastajista tutustui anime- ja mangakulttuuriin ja jatkaa sitä nykyäänkin
 • Rikollista

Skanlaatiot

Scanlation - harrastajien skannaama ja kääntämä manga

 1. Skanlaatioiden avulla japania taitamattomat voivat tutustua mangoihin, joista suurta osaa ei koskaan käännetä muille kielille
 2. Harrastajat levittävät tekijänoikeuden alaisia teoksia - eihän muuten kukaan pääsisi niitä lukemaan
 • Rikollista

Animeillat

 1. Suomen animeyhdistyksissä on yleinen käytäntö pitää ns. animeiltoja.
 2. Teknisesti, vaikka paikalle hyväksytään vain jäseniä, ovat nämä kuitenkin julkisia esityksiä, joista kuuluisi maksaa esityskorvaukset.


Lisensoimattoman mangan ja animen myynti

 1. Valtaosa tuotetusta animesta ja mangasta ei koskaan päädy Euroopan markkinoille
 2. ETA:n talousalueen ulkopuolelta maahantuodun animen ja mangan levitys ansiotarkoituksessa ilman erillistä lupaa on laitonta
 • Rikollista

Johtopäätöksiä

On hyvin vaikea osoittaa, että mikään ylläolevista japaniharrastuksen muodoista laittomuudestaan huolimatta aiheuttaisi mitään mitattavaa myyntimenetystä tai muuta taloudellista vahinkoa oikeudenomistajille - pikemminkin päinvastoin. Fansubit ja skanlaatiot ovat esimerkki siitä miten kulttuuri luontaisesti leviää myös niille alueille, joissa teosten tekijänoikeuksia ei käytetä kaupallisesti - ei työntämällä, vaan vetämällä. Ehdoton valtaosa kaikesta animesta, mangasta ja muusta Japanin kulttuurista ei ole tulossa kaupalliseen jakeluun Eurooppaan, joten ei ole perusteltua estää sen epäkaupallinen levitys täällä harrastajien kesken.