Ydin

Kohteesta PiraattiWiki
Versio hetkellä 31. elokuuta 2009 kello 20.58 – tehnyt Kaj Sotala (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Piraattipuolue on elokuussa rekisteröity puolue, joka on pohjimmiltaan kansalaisoikeusliike. Äkkiseltään monelle on tullut nimestä reaktio "Kaikki-mulle-heti-nyt-ilmaiseksi-puolue". Tutustuminen saa puolueen kuitenkin usein nopeasti vaikuttamaan houkuttelevammalta. Tekijänoikeusteollisuus on viime vuosikymmeninä yhä suuremmissa määrin pyrkinyt lobbaamaan läpi lakeja, jotka uhkaavat haitata lainkuuliaisten elämää aivan yhtä paljon kuin lainrikkojienkin. Samaan aikaan muut tahot kaventavat hyvää vauhtia mm. ihmisten yksityisyyttä ja sananvapautta. Yhteistä kaikille hankkeille on, että niiden esitetään olevan yleisen edun mukaisia, vaikka ne todellisuudessa hyödyttävät vain pientä eliittiä. Näin on myös esimerkiksi Piraattipuolueen kritisoimien lääkepatenttien kanssa - ne kerryttävät tehokkaasti yksityisten tahojen rahapusseja, vaikka merkittävä osa niihin liittyvästä tutkimuksesta tehdään julkisilla varoilla.

Puolue ei tekijänoikeus- ja patentti-kysymysten ulkopuolella ota taloudellisiin kysymyksiin kantaa, joten se ei perinteiseen talousakseliin sijoitu. Se on osallistumassa syksyllä pidettäviin Loviisan kuntaliitoksen vuoksi pidettäviin ylimääräisiin kunnalisvaaleihin, ja sen nuorisojärjestö Piraattinuoret järjestää aktiivisesti kaikenlaista toimintaa. Puolue pyrkiikin nyt tekemään pohjatyötä vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten. Varsinaisen vaalitoiminnan ulkopuolellakin se pyrkii ylipäätään rakentamaan tietoisuutta kansalaisoikeuksien merkityksestä maassa, joissa niihin ei anna tunnuta osaavan suhtautua tarpeeksi vakavasti. Esimerkiksi passilain uudistuksen yhteydessä luotu sormenjälkirekisteri meni läpi huolestuttavankin vähällä kohulla.Piraattipuolue on elokuussa 2009 Suomen puoluerekisteriin merkitty kansanvälisesti kovaa kasvua kokeva poliittinen liike, joka pyrkii turvaamaan ihmisten perusoikeudet ja poistamaan vanhentuneita rajoitteita. Äkkiseltään monelle on tullut nimestä reaktio "Kaikki-mulle-heti-nyt-ilmaiseksi-puolue". Olemme kuitenkin huomanneet, että kun he tutustuvat siihen mitä Piraattipuolue ja sen tarkoitukset todella ovat, puolue näyttääkin yhtäkkiä houkuttelevammalta kuin perinteiset suurpuolueet.

Piraattipuolue haluaa varmistaa, että mielipiteensä ja kritiikkinsä saa edelleen esittää sitä estämättä, tietoyhteiskunnan kehitys tapahtuu sitä ymmärtävien eikä vastustavien tai pelkäävien ehdoilla, tekijänoikeusteollisuudelle ei anneta ylivaltaa vaan lait kirjoitetaan myös kansaa ajatellen ja kehitystä vastustavien patenttien myöntämiseen etsitään parempia ratkaisuja. Piraattipuolue on eräänlainen kansan riveistä muodostuva vastareaktio teollisuuden ja vanhan politiikan aiheuttamalle "ole hiljaa ja tee niin kuin sanomme" ilmiölle. Jatkuvasti kehittyvä valvontayhteiskunta on uhaksi jokaisen ihmisen yksityisyydelle, eikä tilanne tule kuin pahenemaan ilman riittävän suurta vastavoimaa. Tietoyhteiskunnan rakentamisessa pitää ymmärtää keinotekoisten rajoitteiden vahingolliset vaikutukset ja miten tärkeäksi sähköiset yhteydet ja kanssakäynnit ovat jo nyt muodostuneet, puhumattakaan kehityksen tuomista potentiaalisista mahdollisuuksista. Käytännössä verkkoyhteyksistä voidaan jo nyt puhua perusoikeutena, mutta siitä huolimatta lainsäädäntöön pyritään ujuttamaan verkkoyhteyksien katkaisu- ja rajoittamisoikeuksia ja jopa jatkuvaa valvontaa siitä mitä kukakin verkossa tekee. Hallintomme on jopa jättänyt täysin reagoimatta naapuristamme tulevaan uhkaan, jossa valtiontasolta voidaan vakoilla lähes kaikkea suomalaisten tekemisiä verkossa. Uskonto, poliittiset mielipiteet, seksuaalinen suuntautuminen, yrityssalaisuudet ja monet muut hyvin yksityiset tai salassapidettävät tiedot ovat nyt naapurimaallemme vapaata riistaa käyttääkseen miten itse parhaiten näkee. Piraattipuolue haluaa edistää avoimuutta päätöksenteossa ja sen kautta tuoda lisäselkoa poliittisiin päätöksiin ja niihin johtaneisiin syihin. Piraattipuolueen vaatimalla avoimuudella myöskään nykyisenkaltaista vaalirahoitussotkua ei olisi päässyt syntymään. Piraattipuolue pyrkiikin näyttämään esimerkkiä, kaikki puolueen rahaliikenne, jäsenmäärät ja kokoukset ovatkin olleet yksityisyydensuojan rajoissa julkisia.

Piraattien ajamiin ydinasioihin kuuluvat: Epäkaupallisen kopioinnin täydellinen vapauttaminen Tekijänoikeussuojan lyhentäminen 5–10 vuoteen julkaisuhetkestä. Ohjelmisto- ja lääkepatenttijärjestelmien lakkauttaminen. Yksilön oikeuksien, erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden, turvaaminen. Kuluttajansuojan toteutuminen myös sähköisessä kaupankäynnissä.

Epäkaupallisen kopioinnin täydellinen vapauttaminen Epäkaupallista yksityistä kopiointia on tapahtunut yhtä kauan kuin kulttuuria on luotu. Useat meistäkin varmasti ovat aikoinaan omistaneet tupladekki C-kasettisoittimen jolla kopsattiin kaverilta tai kirjastosta lainattuja kasetteja, taltioitiin radiosta tai muista lähteistä. Kirjoja on ties kuinka kauan kopiokoneilla vähintäänkin osittain kopioitu jos rahat eivät ole riittäneet uuteen eikä käytettyä ole löytynyt (erityisesti oppikirjat ja ohjekirjat). VHS-kasettien menekki oli aikoinaan todella huima, yleisin käyttötarkoitus oli televisiosta ja toisesta soittimesta kopiointi. Maailma ei sinällään ole muuttunut tuosta mihinkään, vain tekniikka. Tekniikka joka nykypäivänä mahdollistaa huomattavasti tehokkaammin tuon kopioinnin, vaan miksipä ei kun koko muutakin yhteiskuntaa kokoajan johdatetaan tekemään kaiken nopeammin, tehokkaammin ja helpommin. Piraattipuolueen tavoite ei kata pelkästään nettilataamista, vaikka se yleisin kopioinnin muoto nykyään onkin. Aivan samalla tavalla pitäisi DVD:llä tai CD:llä elokuvansa tai musiikkinsa ostaneella olla oikeus ottaa varmuuskopiot tai kopioida halutessaan nuo kavereilleen. Lex Karpelahan teki tästä monissa tilanteissa laitonta.

Yksityinen kopiointi on kautta historian ollut aina suosittua, milloin rahansäästön, milloin helppouden tai saatavuuden takia. Tilanne ei tästä tule mihinkään muuttumaan vaan se tulee jatkossakin yleistymään kokoajan enemmän. Ei ole realistista luoda ja ylläpitää lakeja jotka kriminalisoivat suuren osan väestöästä ja jopa [b]suurimman osan[/b] nuorista. Tällä tiellä vain menetetään kunnioitus lakia kohtaan.

Tekijänoikeussuojan lyhentäminen 5–10 vuoteen julkaisuhetkestä. Tekijänoikeussuojan tarkoitus on antaa tilapäinen kaupallisen hyödyntämisen yksinoikeus, jotta teosta voidaan hyödyntää riittävästi ja siten kannustaa luomaan lisää teoksia. Kyseessä on nimenomaan tilapäinen suoja, vaikka tällä hetkellä lakeihimme kirjattu tilapäinen suoja onkin järjettömän pitkä (tekijän elinikä + 70 vuotta), eikä näinollen edes läheisesti muistuta tilapäistä suojaa. Tekijänoikeussuojan tarkoitus ei siis vastaa kieroutunutta kuvaa joka lakeihin on kirjattu. Arvostettujen tutkimusten mukaan esim. 14 vuotta olisi optimaalinen tekijänoikeussuojan kesto. Piraattipuolue ajaa hieman lyhyemmän tekijänoikeussuojan tavoitetta pääsääntöisesti siksi, koska useimmissa teoksissa pääsääntöinen tuotto tapahtuu jo ensimmäisen viiden vuoden aikana. Tulee myös muistaa se, että vaikka Piraattipuolueella onkin suhteellisen radikaali kanta tuohon aikarajoitukseen, todennäköisimmin siitä neuvoteltaessa lopputulos on mitä todennäköisimmin kompromissi.

Ylipitkästä tekijänoikeussuojasta luopuminen kannustaa uusien johdannaistöiden tekoon sekä vanhojen jo unohtuneiden teosten uudelleenjulkaisuun. Kyseessä on siis tekijänoikeussuojan hengen todellinen palauttaminen, ei huonontaminen.

Ohjelmisto- ja lääkepatenttijärjestelmien lakkauttaminen. Ohjelmistopatentit ovat nykyisellään kiellettyjä Suomessa ja tämä tulee varmistaa ettei niitä jatkossakaan tulla sallimaan. Ohjelmistojen patentointi on haitallista ja estää muiden ohjelmistojen kehittämistä todella laajamittaisesti. Lisäksi ne ajavat pienyrittäjät ahdinkoon, sillä lähes mitä tahansa hiemankin suurempaa ohjelmoidessa rikkoisi helposti jotakin patenttia, josta sen haltija voi pyytää korvauksia miljoonia.

Lääkepatentit ovat todellinen uhka jonka jo monet näkevät. Kehitysmaissa ihmisiä kuolee päivittäin vain siksi, ettei sinne saada tarvittavia lääkkeitä. Patentit omistavat lääkeyhtiöt myyvät lääkkeitä mielummin maihin joissa maksukyky on huomattavasti parempi. Ilman patentteja pienempää tuottoa tavoittelevat yritykset pystyisivät helpottamaan huomattavasti kehitysmaiden oloja ja näiden maiden olot paranisivat huomattavasti. Lääkepatentit eivät kuitenkaan ole vain kehitysmaiden riesa, vaan niiden johdosta jää kehittelemättä paljon tarpeellisia lääkkeitä, koska monet patentit estävät kehittämästä samankaltaisia toimivampia lääkkeitä tai lääkkeitä joissa patentilla suojatulla ainesosalla tai valmistustavalla voisi olla vain pienikin merkitys. Suomi on sinällään ottanut nyt harppauksen suuntaan, jossa peruslääkkeistä ei enää automaattisesti tarjota kalliita merkkilääkkeitä, vaan kopiolääkkeitä jotka ovat toiminnallisuudeltaan täysin samanlaisia, mutta eri yritysten valmistamia.

Yksilön oikeuksien, erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden, turvaaminen. Jos vertaamme tilannettamme moneen muuhun maahan, on Suomessa perinteisesti sananvapaudella ja yksityisyydensuojalla ollut suhteellisen hyvä asema. Viime aikoina kuitenkin heikennyksiä on tehty roimasti ja niitä tullaan varmasti tekemään lisää, ellei vastavoimaa tälle löydy. Piraattipuolue ei keskity näiden oikeuksien ajamiseen pelkästään sähköisessä ympäristössä, vaan kaikkialla, sillä nämä ovat demokratiamme kulmakivi. Kenellä on oikeus päättää mikä mielipide on oikea ja mikä väärä?

Kuluttajansuojan toteutuminen myös sähköisessä kaupankäynnissä. Sähköisessä kaupankäynnissä on helppo ns. kusta asiakasta linssiin lain puitteissa. Voidaan myydä DRM suojattua musiikkia ja sitten sulkea palvelimet, jonka jälkeen kaikki ostettu musiikki muuttuu käyttökelvottomaksi bittimössöksi. Voidaan myydä kopiosuojattuja CD- ja DVD-tuotteita, joita ei pysty tai laillisesti saa soittaa kaikissa soittimissa. Kuluttajan suoja sähköisessä ympäristössä on laaja aihepiiri, josta tulee sähköisen kaupankäynnin yleistyessä jatkuvasti lisää ongelmia vastaan. Onkin hyvä että edes joku puolue perehtyy myös näiden asioiden miettimiseen, sillä kuten varmasti useimmat ovat jo huomanneet, perinteiset suuret puolueet eivät kykene pysymään kehityksen mukana, eikä ymmärrä asiantuntijalausuntojakaan riittävästi, käytännössä he ovat siis epäpäteviä päättämään tällaisista laeista ilman tehokasta opastusta tai vastavoimaa.