Waretusraportti

Kohteesta PiraattiWiki
Versio hetkellä 24. maaliskuuta 2009 kello 23.32 – tehnyt Dragu (keskustelu | muokkaukset) (IP-osoitetasoinen esto)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Opetusministeriön waretusraportissa esitellään seuraavia keinoja:

Luvattoman jakelun ja lataamisen tunnistaminen

Tietoliikenteen välittämiseen pohjautuva luvattoman jakelun tunnistaminen

Huono/toimimaton teknisesti, koska: Yksikään työryhmän raportissa esitetyistä protokollista, tiedostosisällöistä tai verkko-osoitteista ei ole laitonta käyttöä, eikä missään tapauksessa voida olettaa automaattisesti sitä käytettävän laittomaan toimintaan. Ilman itse sisällön, lähettäjän ja vastaanottajan tarkistamista ei voida todeta varmaksi tiedonsiirron olevan laitonta. Edes epäilyksen aihetta ei ole, ellei tiedonsiirron sisältöä tutkita, tähän ei automatiikka kykene edes lähes luotettavasti, eikä sen toimittaminen muutoinkaan ole viestintäsalaisuuden suojan mukaista hyvää käytöstä.

Huono muuten, koska:

Rikkoo viestintäsalaisuutta toimiessaan. Tarkoittaisi siirtymistä orwellilaiseen valvontayhteiskuntaan. Mahdollisesti ennakkosensuroi tiettyjä protokollia, osoitteita tai sisältöjä. Toisin kuin raportissa on sanottu, sisällön todennuksen luotettavuus huono. Aiheuttaa todellisen luvattoman liikenteen siirtymisen toiseen protokollaan, URLiin, sisällön käsittelymuotoon tai tapaan, luo entistä vähemmän kontrolloidun tiedonjakoverkoston (darknetit jne.).

Oikeudenhaltija-aloitteinen tunnistaminen

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

Tunnistaminen ilman varmuutta tietojen todellisuuspohjasta voi johtaa täysin vääriin johtopäätöksiin.

Huono muuten, koska:

Oikeuksien haltijoilla on oikeus nostaa syyte rikoksista poliisin tutkittavaksi. Yksityisten tahojen tai henkilöiden tutkinta- tai tuomitsemisoikeuksien ei tulisi nousta poliisille määriteltyä, tarkoin valvottua oikeutta korkeammaksi.

Watermarking

Huono/toimimaton teknisesti, koska:
Ei estä käyttöä ellei merkinnästä tehdä niin selkeästi erottuvaa, että se häiritsee myös normaalia lain mukaista käyttöä.

Huono muuten, koska:
Johtaa väjäämättä vielä suuremmissa määrin yksityisten ihmisten jahtaamiseen ja varmasti myös monen sivullisen syyttömän syyttämiseen.

Luvattoman jakelun ja lataamisen rajoittaminen/estäminen

Käyttäjän oma suodatus (vanhemmat)

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

Huono muuten, koska:

 • Käyttäjät eivät halua rajoittaa omaa netinkäyttöään
 • (Ainakin tällä hetkellä) suuri osa vanhemmista hyvin osaamattomia
 • Valmiit suodatusratkaisut kalliita (?), vaikeakäyttöisiä (?) ja epävarmoja
 • Myös aikuiset harjoittavat nettipiratismia
 • Monilla aikuisilla, jotka itsekin harjoittavat nettipiratismia, on jo lapsia, ja taito siirtyy isältä pojalle

Automaattinen ilmoitus käyttäjälle

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

 • Laittoman kopioinnin laajuus jo niin suurta, että kaikille ei yksinkertaisesti pysty lähettämään ilmoitusta
 • Ilman viestisalaisuuden loukkaamista ei voi saada varmuutta rikkomuksesta

Huono muuten, koska:

 • Kuten muistiossa sanotaan, ei tehoa "paatuneisiin lainrikkojiin", joita monissa ikäluokissa on jo suurin osa ihmisistä
 • Ajaa ihmiset anonymisoimaan liikenteensä, esim. The Pirate Bay alkoi tarjota anonymisointipalvelua (http://ipredator.se) Ruotsissa heti hyväksytyn tekijänoikeuslain tiukennuksen jälkeen (IPRED-laki).

Yhteyden hidastaminen

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

Huono muuten, koska:

 • Suuri osa ihmisistä ei enää kykene erottamaan mikä on luvallista ja mikä luvatonta latausta, tämä rankaisee myös heitä.
 • Ristiriidassa kauppasopimusten kanssa; jos asiakas on maksanut tietystä nopeudesta, niin hänelle se myös kuuluu

IP-osoitetasoinen esto

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

 • On kuitenkin kierrettävissä muuttamalla IP:tä ja/tai reitittämällä liikenne muita reittejä.

Huono muuten, koska:

 • On perustuslain vastaista ennakkosensuuria (käyttäjän näkökulmasta viestin vastaanottaminen estyy ennakolta)

Porttitasoinen esto

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

Huono muuten, koska:

 • Luvattomiin latauksiin käytettävien porttien määrittely ei ole vakio, käytettäväksi portiksi voi määritellä mitä tahansa, vaikka email tai www liikenteen portit.
 • Estämällä portteja voidaan rampauttaa myös tarkoituksenmukaista sallittua käyttöä vakavasti.

Protokollatasoinen esto

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

Huono muuten, koska:

 • Ei ole olemassa verkkoprotokollaa, jonka käyttäminen olisi laitonta.
 • Kaikkia vertaisverkkojen apuna käytettäviä protokollia käytetään huomattavissa määrin myös luvallisen materiaalin lataukseen ja jakamiseen.

Nimipalvelinsuodatus

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

 • Ei vastaa tarkoitustaan. Tanskassa Pirate Bayn blokkauksen jälkeen liikenne Tanskasta Pirate Bayhyn lisääntyi huomattavasti.
 • Suomen sensuurilaki on jo todistanut metodin toimimattomuuden sekä haitallisuuden.

Huono muuten, koska:

 • On perustuslain vastaista ennakkosensuuria (käyttäjän näkökulmasta viestin vastaanottaminen estyy ennakolta)

URL-blokkaus

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

Huono muuten, koska:

 • On perustuslain vastaista ennakkosensuuria (käyttäjän näkökulmasta viestin vastaanottaminen estyy ennakolta)

Yksittäisten tiedostojen suodatus

Huono/toimimaton teknisesti, koska:

 • Tiedostojen nimeäminen on täysin käyttäjän vapaavalinnaista, tiedostojen koot saattavat muuttua jne. joten varmaa todennusmenetelmää ei ole.

Huono muuten, koska: