Piraattinuorten halko 1.6.2010

hyväksytty 17.6.2010

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokoussihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
  1. Jäsenen eroilmoitus
 6. Uusien jäsenten hyväksyminen
 7. Rekisteriselosteen päivittäminen
 8. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus
 9. Seuraava kokous
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen


Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA
Piraattinuorten hallituksen kokous 1.6.2010
Aika: tiistaina 1. kesäkuuta 2010 kello 19.30.
Paikka: #pinu_hallitus-kanava PirateNetissä.

Läsnä: 
  Hallituksen varsinaiset jäsenet:
  
  Lari Yltiö (puheenjohtaja)
  Tino Kinnunen
  Matias Pajulahti (saapui kohdan 6 käsittelyn aikana)
  Tuomas Salonen (saapui kohdan 6 käsittelyn aikana)
  Lotta Söderholm
  Timi Wahalahti
  Tero Keinänen (sihteeri)

  Varajäsenet:
  
  Panu Horsmalahti
  Sampo Louke (saapui kohdan 6 käsittelyn aikana)


1. Kokouksen avaus

   Puheenjohtaja avasi kokouksen 19.35.

2. Kokoussihteerin valinta

  Valittiin kokouksen sihteeriksi Tero Keinänen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

  5.1 Yksi jäsen on ilmoittanut halunsa erota yhdistyksestä.
    Jäsen poistettiin jäsenrekisteristä.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

  Lykätään jäsenten hyväksymistä teknisten ongelmien takia

7. Rekisteriselosteen päivittäminen

  Muutettiin 5. kappaleen sisällöksi:

  "Jäsenluetteloon kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 
  11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka 
  ja lisäksi sähköpostiosoite, postinumero, maa ja syntymäaika. Vapaaehtoisina 
  tietoina kerätään katuosoite, sukupuoli ja puhelinnumero."

  Muutettiin 8. kappaleen sisällöksi:

  "Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä 
  sekä tarvittaessa paperilla. Rekisteriin on pääsy ainoastaan rekisteriasioista vastaavalla 
  henkilöllä, rekisterin ylläpitäjillä, hallituksen puheenjohtajalla sekä 
  hallituksen varsinaisilla että varajäsenillä."

8. Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastus

  Siirrettiin edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistus seuraavaan hallituksen kokoukseen.

9. Seuraava kokous

  Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 17.6.2010 kello 20.00.

10. Muut esille tulevat asiat

  Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.37.