Vaalien aikataulu

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

2019 eduskuntavaalit

Ajankohta Tapahtuma Vastuu Linkit Kommentit
 ? Puoluehallituksen tulee päättää vaalivalvojaisista Puoluehallitus  ? Valvojaiset pidetään äänestyspäivänä tod. näk. Helsingissä
 ? Puoluehallituksen tulee päättää kuinka suurta ehdokasmaksua se suosittelee piireille Puoluehallitus  ? Aikaisemmin on suositeltu 50 euroa
 ? Puoluehallituksen tulee päättää pidetäänkö luottamustoimimaksu voimassa vai muutetaanko sitä Puoluehallitus  ?  ?
 ? Päätettävä periikö piiriyhdistys ehdokasmaksun ja jos perii, kuinka suuri se on Piiriyhdistykset  ?  ?
 ? Vaalitoimikunta- ja -lautakuntapaikat täytetään Piirihallitukset  ?  ?
31.10.2018 Vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen  ? https://vaalit.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/kansanedustajien-maara-muuttuu-uudenmaan-ja-savo-karjalan-vaalipiireissa Piraattien paikkamäärät voivat olla pienempiä niissä vaalipiireissä, joissa piraatit ovat vaaliliitoissa
 ? Vaaliasiamiesten ja varavaaliasiamiesten valinta Piirihallitukset tai puoluehallitus  ?  ?
 ? Päätökset piirien vaaliliitoista Piiriyhdistykset tai puoluehallitus  ?  ?
 ? Vaalijulistepaikkojen ja -palveluiden tiedustelu kunnittain Piirihallitukset  ?  ?
22.02.2019 Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu) - - Jos aikoo vaihtaa äänestysvaalipiiriään
18.-25.02.2019 Vaaliasiamiesilmoitukset vaalipiirilautakuntiin Puoluehallitus - -
04.03.2019 Ehdokasvalintakokoukset oltava viimeistään Piiriyhdistykset tai puoluehallitus  ? Muistakaa että tässä yhteydessä viralliset suostumuspaperit on myös oltava piirissä tai vaaliasiamiehellä
05.03.2019 Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä Piirien vaaliasiamiehet ja/tai varavaaliasiamiehet https://vaalit.fi/eduskuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet https://vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat Piirin kaikki ehdokas- ym. paperit viedään vaalipiirilautakunnalle
5.-10.3. Ehdokaskuvaukset järjestettävä viimeistään Piirihallitukset  ?  ?
13.03.2019 Vaalijulisteet oltava ehdokasnumeroita lukuunottamatta valmiina viimeistään  ?  ?  ?
14.03.2019 Ehdokasasettelun vahvistaminen (saadaan ehdokasnumerot → vaalijulisteet painoon)  ?  ? Julisteet eivät saa myöhästyä (esim. Helsinki)
15.03.2019 Vaalirahoituksen ennakkoilmoitukset Ehdokkaat https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/  ?
27.03.2019 Kuntien ulkomainonta alkaa - vaalijulisteet oltava telineissä - - Julisteet toimitettava etukäteen kunnan palveluun (esim. Helsinki)
03. - 06.04.2019 Ennakkoäänestys ulkomailla - Ennakkoäänestyspaikat -
03. - 09.04.2019 Ennakkoäänestys kotimaassa - Ennakkoäänestyspaikat Vaalitoimikunnat toimivat tänä aikana. Vaalilautakuntalaisten kannattaa äänestää ennakkoon.
14.04.2019 Vaalipäivä - Äänestyspaikat Äänestyspäivä. Vaalilautakunnat ovat äänestyspaikoilla.
14.04.2019 Vaalivalvojaiset Helsingin piiriyhdistys Juhlapaikkana ravintolalaiva Grand Georgia Helsingissä -
17.04.2019 Tulosten vahvistaminen - https://tulospalvelu.vaalit.fi/  ?