Vaalien aikataulu

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

2021 kuntavaalit

Ajankohta Tapahtuma Vastuu Valmis / hoidettu Linkit Kommentit
 ? Puoluehallituksen tulee päättää kuinka suurta ehdokasmaksua se suosittelee piireille Puoluehallitus ok  ? Puoluehallitus on päättänyt suositella ehdokasmaksuksi 20 euroa
 ? Puoluehallituksen tulee päättää pidetäänkö luottamustoimimaksu voimassa vai muutetaanko sitä Puoluehallitus  ?  ?  ?
 ? Puoluehallituksen tulee päättää vaalivalvojaisista Puoluehallitus  ?  ? Valvojaiset pidetään äänestyspäivänä tod. näk. Helsingissä
 ? Päätettävä periikö piiriyhdistys ehdokasmaksun ja jos perii, kuinka suuri se on Piiriyhdistykset  ?  ?  ?
 ? Vaalitoimikunta- ja -lautakuntapaikat täytetään Piirihallitukset  ?  ?  ?
 ? Vaaliasiamiesten ja varavaaliasiamiesten valinta Piirihallitukset tai puoluehallitus  ?  ?  ?
30.11. Kuntien asukaslukujen vahvistaminen vähimmäisvaltuustokokojen määrittämiseksi  ?  ?  ?  ?
31.12. Valtuustojen päätökset valtuustokoosta toimitettava oikeusministeriölle viimeistään  ?  ?  ? Piraattien paikkamäärät voivat olla pienempiä niissä kunnissa, joissa piraatit ovat vaaliliitoissa
 ? Päätökset piirien vaaliliitoista Piiriyhdistykset tai puoluehallitus  ?  ? Piraattien paikkamäärät voivat olla pienempiä niissä kunnissa, joissa piraatit ovat vaaliliitoissa
26.2.2021 Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu) - - - Jos aikoo vaihtaa äänestyskuntaansa
1.3.2021 Kuntien kuulutukset - - - Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta julkaisee viimeistään 1.3.2021 kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.
 ? Vaaliasiamiesilmoitukset kuntien keskusvaalilautakuntiin Piirihallitus  ? Lomake Kuv02 -
6.3.2021 Ehdokasvalintakokoukset oltava viimeistään Piiriyhdistykset tai puoluehallitus  ? Jokaiselta ehdokkaalta tulee olla paperilla ja allekirjoitettuna tämä Lomake Kuv 05 ja se annetaan vaaliasiamiehelle, joka vie sen viimeistään 9.3. kunnan keskusvaalilautakunnalle Muistakaa että tässä yhteydessä viralliset suostumuspaperit on myös oltava oman kunnan vaaliasiamiehellä
9.3.2021 Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä Vaaliasiamiehet ja/tai varavaaliasiamiehet  ? https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet Kuntien kaikki ehdokas- ym. paperit viedään kunkin kunnan keskusvaalilautakunnalle
12.3.2021 Ehdokaskuvaukset järjestettävä viimeistään Piirihallitukset  ?  ?  ?
 ? Vaalijulistepaikkojen ja -palveluiden tiedustelu kunnittain Piirihallitukset  ?  ?  ?
17.3.2021 Vaalijulisteet oltava ehdokasnumeroita lukuunottamatta valmiina viimeistään  ?  ?  ?  ?
18.3.2021 Ehdokasasettelun vahvistaminen (saadaan ehdokasnumerot → vaalijulisteet painoon)  ?  ?  ? Julisteet eivät saa myöhästyä (esim. Helsinki)
19.3.2021 Vaalirahoituksen ennakkoilmoitukset Ehdokkaat  ? https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/  ?
31.3.2021 Kuntien ulkomainonta alkaa - vaalijulisteet oltava telineissä - - - Julisteet toimitettava etukäteen kunnan palveluun (esim. Helsinki)
7. - 10.4.2021 Ennakkoäänestys ulkomailla - - Ennakkoäänestyspaikat -
7. - 13.4.2021 Ennakkoäänestys kotimaassa - - Ennakkoäänestyspaikat Vaalitoimikunnat toimivat tänä aikana. Vaalilautakuntalaisten kannattaa äänestää ennakkoon.
18.4.2021 Vaalipäivä - - Äänestyspaikat Äänestyspäivä. Vaalilautakunnat ovat äänestyspaikoilla.
18.4.2021 Vaalivalvojaiset Helsingin piiriyhdistys  ?  ? -
21.4.2021 Tulosten vahvistaminen - - https://tulospalvelu.vaalit.fi/  ?