Vaalien aikataulu 2022

PiraattiWikistä
(Ohjattu sivulta Vaalien aikataulu)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

2022 aluevaalit

Aluevaalien aikataulu:

  • varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022
  • ennakkoäänestys järjestetään 12.–18.1.2022
  • ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen klo 16:ta (tällöin viimeistään henkilön kotipaikkakunnan on oltava sillä alueella, jossa hän haluaa olla ehdokkaana)
  • ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokasnumerot annetaan torstaina 23.12.2021.

Huom! Ehdokashakemusten on ehdottomasti oltava perillä aluevaalilautakunnassa 14.12. klo 16 mennessä. Asiakirjoja ei voi toimittaa myöhässä. Jos asiakirjat eivät ole ajoissa perillä, puolue ei voi osallistua vaaleihin kyseisellä alueella.


Ajankohta Tapahtuma Vastuu Valmis / hoidettu Linkit Kommentit
5.8.2021 Puoluehallituksen tulee päättää kuinka suurta ehdokasmaksua se suosittelee piireille Puoluehallitus Päätetty 5.8. ? Puoluehallitus suosittaa 20 euron ehdokasmaksua
5.8.2021 Puoluehallituksen tulee päättää pidetäänkö luottamustoimimaksu voimassa vai muutetaanko sitä Puoluehallitus Päätetty 5.8. ? Luottamustoimimaksu päätettiin pitää 25 prosentissa
15.8. - 6.12.2021 Ehdokasvalintakokoukset Piiriyhdistykset ? ? Piiri ilmoittaa Sadulle, keitä se ehdottaa ehdokkaiksi
15.8. - 13.12.2021 Ehdokkuuksien vahvistaminen Puoluehallitus ? ? Puoluehallitus vahvistaa piirien esittämät ehdokkaat
31.8.2021 Hyvinvointialueiden vaalivastaavien valinta Piirihallitukset ? ? Valitut vaalivastaavat ilmoitetaan Sadulle
31.8.2021 Piiriyhdistyksen tai hyvinvointialueiden vaalilautakuntayhteyshenkilöiden valinta Piirihallitukset ? ? Valitut vaalilautakuntayhteyshenkilöt ilmoitetaan Sadulle
1.9. - 30.11.2021 Vaalitoimikunta- ja -lautakuntapaikat täytetään Piirihallitukset ? ? Valinnoista ilmoitetaan kuntien keskusvaalilautakuntiin.
31.10.2021 Päätettävä periikö piiriyhdistys (alue- tai piirikohtaisen) ehdokasmaksun ja jos perii, kuinka suuri se on Piiriyhdistykset ? ? Päätöksestä ilmoitetaan Sadulle
31.10.2021 Puoluehallituksen tulee päättää vaalivalvojaisista Puoluehallitus ? ? ?
15.11.2021 Vaaliasiamiesten ja varavaaliasiamiesten valinta viimeistään Piirihallitukset (tai puoluehallitus) ? ? Piirien vaaliasiamiehet ja varavaaliasiamiehet täällä (huom! joka alueelle nimettävä omansa)
? Vaaliasiamiesilmoitukset aluevaalilautakuntiin Piirihallitus tai Satu ? Lomake Aluev02 Aluevaalilautakunnalle ilmoitetaan (esim. sähköpostilla), ketkä ovat alueen vaaliasiamiehinä. Vaaliasiamiehellä oltava ko. paperilomake mukana 14.12. kun vie vaalipaperit aluevaalilautakuntaan. Joka alueella on oma aluevaalilautakunta.
? Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu) - - - Jos aikoo vaihtaa äänestyskuntaansa
3.12.2021 Alueiden kuulutukset - - - Kunkin alueen aluevaalilautakunta julkaisee viimeistään 3.12.2021 kuulutuksen, jossa ilmoitetaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa ehdokashakemuksia ja ilmoituksia otetaan vastaan.
6.12.2021 Päätökset piirien vaaliliitoista Piiriyhdistykset tai puoluehallitus ? ? Piraattien maksimiehdokaspaikkamäärät ovat pienempiä niillä alueilla, joissa piraatit ovat vaaliliitoissa
6.12.2021 Ehdokasvalintakokoukset oltava viimeistään Piiriyhdistykset ? Jokaiselta ehdokkaalta tulee olla paperilla ja allekirjoitettuna tämä Lomake Aluev 05 ja se annetaan vaaliasiamiehelle, joka vie sen viimeistään 14.12. aluevaalilautakunnalle Muistakaa että noin 10.12. viralliset suostumuspaperit on myös oltava oman alueen vaaliasiamiehellä
6. - 17.12.2021 Vaalijulistepaikkojen ja -palveluiden tiedustelu kunnittain Piirihallitukset tai niiden nimittämät vaalivastaavat ? ? Jokaiselta kunnalta on erikseen tiedusteltava, mikäli se ei ole jo tiedottanut esim. meilillä: 1) kuinka monta julistepaikkaa on (telineiden määrä ei riitä), pitääkö ne varata ja jos pitää, niin miten; 2) tarvitseeko puolue omat taustalevyt telineisiin ja jos tarvitsee, niin minkä kokoiset; 3) minkä kokoinen julisteen tulee olla - ja kuin suuri telineen näkyvillä oleva aukko pienimmillään on; 4) jos kunta järjestää julisteiden paikalleen viemisen ja huollon, niin minne ja mihin mennessä julisteet pitää toimittaa kunnalle sekä kuinka monta varakappaletta tarvitaan; 5) pitääkö puolueen kerätä julisteet pois vaalien jälkeen
14.12.2021 Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä Vaaliasiamiehet ja/tai varavaaliasiamiehet ? Ehdokashakemuksen lomakkeet Alueiden kaikki ehdokas- ym. paperit viedään kunkin alueen omalle aluevaalilautakunnalle. Satu neuvoo tarvittaessa
17.12.2021 Ehdokaskuvaukset järjestettävä viimeistään Piirihallitukset tai niiden nimittämät vaalivastaavat ? ? Ehdokaskuvat lähetetään heti graafikolle. Huom! Ehdokaskuvia ei tarvita, jos päätetään luopua kuvista julisteissa
17.12.2021 Vaalijulisteiden tarve ilmoitettava kunnittain viimeistään Piirihallitukset tai niiden nimittämät vaalivastaavat ? ? Kuinka monta vaalijulistetta tarvitaan mihinkin kuntaan? Halutaanko joka kuntaan julisteet, joissa ehdokkaiden kuvat vai kelpaako jonnekin yleisjuliste? Julistetarve ilmoitetaan Sadulle
22.12.2021 Vaalijulisteet oltava ehdokasnumeroita lukuunottamatta valmiina viimeistään Graafikko ? ? ?
23.12.2021 Ehdokasasettelun vahvistaminen (saadaan ehdokasnumerot → vaalijulisteet painoon) Graafikko & taloudenhoitaja & Satu ? ? Julisteet eivät saa myöhästyä kuntien asettamista määräajoista. Tulee halvemmaksi tilata julisteet heti, kun ehdokaspaperit on viety. Silloin pitää jättää ehdokasnumerot pois julisteista.
24.12.2021 Vaalirahoituksen ennakkoilmoitukset Ehdokkaat ? https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/ Kaikki ehdokkaat antavat ripeästi ennakkoilmoituksensa (vaikka vaalirahaa olisi ollut nolla euroa). Sisään kirjaudutaan pankkitunnuksilla.
5.1.2022 Kuntien ulkomainonta alkaa - vaalijulisteet oltava telineissä - - - Julisteet toimitettava etukäteen kunnan palveluun (jos kunta järjestää sellaisen). Jos piiri hoitaa julisteet telineisiin, niiden ei tarvitse olla yhtenä iltana kaikkialla paikallaan.
12. – 15.1.2022 Ennakkoäänestys ulkomailla - - - -
12. – 18.1.2022 Ennakkoäänestys kotimaassa - - - Vaalitoimikunnat toimivat tänä aikana. Vaalilautakuntalaisten kannattaa äänestää ennakkoon.
23.1.2022 Vaalipäivä - - - Äänestyspäivä. Vaalilautakunnat ovat äänestyspaikoilla.
23.1.2022 Vaalivalvojaiset ? ? ? -
24.1.2022 Vaalijulisteiden poiskerääminen ? ? Vaalijulisteet kerätään pois telineistä niissä kunnissa, joissa se kuuluu julisteita asettaneiden tehtäviin -
26.1.2022 Tulosten vahvistaminen - - https://tulospalvelu.vaalit.fi/ ?


Aluevaaliohjeiden kaikki osiot