Piraattinuorten ylimääräinen kokous

Kohteesta PiraattiWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Piraattinuoret ryYhdistyksen ylimääräinen kokous

 • Aika: 30.8 2009 klo 1200
 • Paikka: Roomankatu 5 sisäpiha
 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • 2.1. Kokouksen puheenjohtaja
  • 2.2. Kokouksen sihteeri
  • 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 • 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 • 5. Piraattinuorten tilannekatsaus
 • 6. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten vaali
  • 6.1 Puheenjohtajan vaali
  • 6.2 Varapuheenjohtajien vaali
  • 6.3 Hallituksen muiden jäsenten vaali
 • 7. Poliittisen ohjelman muuttaminen
 • 8. Jäsenhankinnan toimintatavat ja tavoitteet loppuvuodelle 2009
 • 9. Muut esille tulevat asiat
 • 10. Kokouksen päättäminen

Ehdotus Piraattinuorten poliittiseksi ohjelmaksi (Kesken, lisäykset sekä ohjelman muut kohdat lisätään ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta)

 • Johdanto
  • Olemme Piraattipuolueen virallinen nuorisojärjestö. Olemme Suomen vapaamielisin, ja arvoliberaalein nuorisojärjestö, ja tavoitteisiimme kuuluu ihmisten täydellinen vapaus omasta elämästään niin internetissä kuin oikeassakin elämässä. Vastustamme jyrkästi valvontayhteiskuntaa ja kyttäämistä eri muodoissa. Jokainen tapa elää on aivan yhtä hyvä, kunhan toisien vastaavaa vapautta ei rajoiteta. Kannatamme tekijänoikeuksien, ja patenttien lyhentämistä, sekä puolustamme kuluttajan immateriaalioikeuksia verkossa. Kopiointi omaan käyttöön ei ole varastamista, toisten työstä taloudellisesti hyötyminen on. Piraattinuoret eivät järjestönä ota kantaa talousasioihin, mutta niin oikeisto kuin vasemmistokin on tasaisesti meillä edustettuna. Piraattinuoret, kuten koko piraattiliikekin, on hyvin kansainvälinen, ja muiden maiden piraattinuorien, varsinkin Ruotsin Ung Piratien kanssa teemme läheistä yhteistyötä.


 • Yksilönvapauksien maksimointi
  • Piraattinuoret haluaa osana poliittista ohjelmaansa maksimoida yksilönvapaudet. Haluamme yhteiskunnan vapautuvan holhousmentaliteetista ja yksilönvapauksia rajoittavista laeista ja säädöksistä. Vastustamme jyrkästi kohti valvontayhteiskuntaa vievää kehitystä. Haluamme että jokainen voi elää oman elämänsä kuten parhaaksi katsoo, kunhan suo muille vastaavan vapauden toimia valitsemallaan tavalla.


 • Kulttuurin ja tiedon vapaa liikkuvuus (Hyvin keskeneräinen, muokatkaa!)
 • Ilman ihmisten välistä kanssakäymistä, ja ajatustenvaihtoa, syntyy harvemmin kehitystä. Näin ollen Piraattinuorien mielestä tiedon tulisi kulkea vapaasti niin internetissä kuin verkon ulkopuolellakin. Emme halua rajoittaa vertaisverkkojen käyttöä, josta on muodostunut nuorison pääasiallinen tapa jakaa ja vastaanottaa musiikkia, muuta kulttuuria ja tietoa. Kopiointi omaan käyttöön ei ole varastamista, toisten työstä hyötyminen on.
 • Pääasiallinen syy nykyiseen tieteellisen ja teknologisen kehityksen hitauteen on tiukka patentti- ja tekijänoikeusjärjestelmä. Internet on luonut hienon kanavan jakaa tietoa ja hyödyntää tehokkaasti resursseja yliopistojen, yritysten ja yksityisten ihmisten kesken. Ajamme patenttijärjestelmän asteittaista purkamista, sekä tekijänoikeuksien lyhentämistä 5-10 vuoteen. Vain yhdessä ilman patenttirajoja pystymme luomaan parhaan mahdollisen ratkaisun nykyisiin ja tuleviin ihmiskuntaa koskeviin ongelmiin ja uhkiin. Tiedon liikkuvuuden ja hyödyntämisen rajoittaminen estää uudet innovaatiot ja aiheuttaa turhaa hätää sekä kärsimystä niin teollistuneissa, kuin kehitysmaissakin. Patenttijärjestelmä syvälle markkinatalouteen juurtuneena ilmiönä aiheuttaa yhteiskunnalle sekä markkinataloudelle kestämättömiä taloudellisia sekä juridisia rasitteita.